اجازه ندهیم ضدانقلاب ذهن مردم را مشوش کند


رئیسجمهور با اشاره به طرح پویش الف- ب ایران وزارت نیرو گفت: وزیر نیرو اعلام کرد این پویش فقط به دولت دوازدهم تعلق ندارد و تا آخر سال هر هفته افتتاح برنامه داریم. وزارت خانه ها به فکر این نباشند که این دولت کی تمام می شود زیرا بحث بحث این دولت نیست بلکه بحث کشور و انجام وظیفه است نباید بگویم فقط در این دولت تلاش کنیم و در دولت بعد افراد دیگری می آیند هر کس باید در حد توان خود برای سربلندی کشور تلاش کند به گزارش ایسنا، حسن روحانی در مراسم افتتاح طرحهای وزارت نیرو گفت: صد و پنجاهمین تصفیه خانه افتتاح شد در کل کشور ۱۶۹ تصفیه خانه داشتیم که ۵۰ تصفیه خانه فقط مخصوص این دولت است ما باید این واقعیت را به مردم بگویم و اجازه ندهیم ضد انقلاب و رسانه های خارجی در مردم یاس ایجاد کند و ذهن مردم را مشوش کنند. اگر جنگ اقتصادی نبود کار ما چند برابر بود اگر کرونا نبود شرایط ما بهتر بود. در شرایط کرونا یک و نیم میلیون نفر بیکار شدند اما ما مسیر توسعه کشور را ادامه می دهیم و این مسیر تا پایان سال ادامه می باید خوشحالیم پنجاه و سومین سد ملی را در این دولت افتتاح کردیم و همچنین هشتاد و سومین تصفیه خانه فاضلاب را افتتاح کردیم. معلوم است مسیر، مسیر جهش و توسعه است.

وی با بیان اینکه شاهد افتتاح طرحها به ارزش ۲۶۰۰ میلیارد تومان هستیم اظهار کرد: ما همیشه با خشکسالی مواجه بودیم و دوره ترسالی ها خیلی کوتاه و خشکسالی خیلی طولانی است امسال هم با خشکسالی مواجه هستیم و منابع آبی کشور ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. دوران بارشها رو به اتمام بوده وبه سمت هوای گرم می رویم. بنابراین همه باید بیش از سالهای گذشته تا جای که امکان پذیر است در مصرف آب و برق مراعات و صرفه جویی کنند.وی ادامه داد: سدها مانند پارسال نیست و بسیاری از ظرفیتهای سد خالی بوده بنابراین در تولید برق آبی دچار مشکل می شویم.

وی با اشاره به آغاز سرمایه گذاری ها در کشور از سال ۹۴ و همزمان با اجرای برجام تصریح کرد: برجام توانست درآمدهای در اختیار ما قرار دهد قبل از برجام کمتر از یک میلیون بشکه نفت صادر می شد اما با اجرای برجام این عدد به دو میلیون و ۶۰۰ تا دو میلیون ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید که بخش اعظم این درآمدها به صندوق توسعه رفت و برای بسیاری از طرحهای مهم سرمایه گذاری شد. روحانی گفت: برای تولید و صادرات ما به سرمایه گذاری نیازمندیم. ما باید تلاش کنیم که تولید بیش از نیاز داخلی داشته باشیم تا بازار صادرات به دست بیاوریم. با دست به آوردن بازار صادرات می توانیم، کمیت و کیفیت تولید خود را افزایش دهیم. ما اگر جهش تولید می خواهیم باید بازار خودرا توسعه دهیم اکنون در زمینه برق بازارهای بیرون را در اختیار داریم.وی ادامه داد: در زمینه تولید برق تجدیدپذیر کار بزرگی در این دولت انجام شد و این برق از طریق نیروگاه های باد یو خورشیدی به دست آمد. ۸۰ درصد تولید برق تجدید پذیر در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد.