انشق القمر

سیدمحمدامین علیدوست: چند ساعتی بیشتر از اذان صبح‌دم 19 رمضان نگذشته بود که طنین صدای «فزت و‌رب الکعبه» در مسجد کوفه پیچید. ابرمرد تاریخ از امروز در بستر شهادت، آماده وصال حق می‌شود. لحظات پایانی عمر بزرگمردان تاریخ، ناب‌ترین لحظات است، چرا که عصاره حیات آنان بر لبان‌شان جاری می‌شود. آخرین سخنان مردان بزرگ در بستر مرگ، طلایی‌ترین و ناب‌ترین جملات تاریخ است. خالی از لطف نیست که مرور کوتاهی داشته باشیم بر آخرین سخنان سرحلقه عارفان و موحدان، امیر مومنان، مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیه‌السلام. «شما را به تقوای الهی سفارش می‏کنم و اینکه در‌ طلب دنیا برنیایید اگر چه دنیا در ‌طلب شما برآید، و بر آنچه از دنیا محروم ماندید اندوه و حسرت مبرید، و حق بگویید، و برای پاداش [اخروی] کار کنید، و دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. شما ۲ نفر[حسنین علیهماالسلام] و همه فرزندان و خانواده‏ام و هر کس را که نامه‏ام به او می‏رسد، سفارش می‏کنم به تقوای الهی و نظم کارتان و اصلاح میان خودتان، چرا که از جدتان شنیدم که می‏فرمود: «اصلاح میان دو کس از انواع نماز و روزه برتر است». خدا را خدا را! درباره یتیمان [در نظر آرید] هر روز به آنان رسیدگی کنید و حتی یک روز دهان آنان را خالی نگذارید و مبادا در حضور شما تباه شوند.  خدا را خدا را! درباره همسایگان [در نظر دارید] که آنان سخت مورد سفارش پیامبرتان هستند، پیوسته به همسایگان سفارش می‏کرد تا آنجا که پنداشتیم آنان را ارث‌بر خواهد نمود.  خدا را خدا را! درباره قرآن [یاد کنید] مبادا دیگران به عمل به آن بر شما پیشی گیرند.  خدا را خدا را! درباره نماز [یاد کنید] که آن ستون دین است.  خدا را خدا را! درباره جهاد در راه خدا به مال و جان و زبان‌تان [یاد آرید] و بر شما باد به همبستگی و رسیدگی به یکدیگر، و بپرهیزید از قهر و دشمنی و بریدن از هم. امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید که بدان‌تان بر شما چیره می‏شوند، آن‌گاه دعا می‏کنید ولی مستجاب نمی‏گردد.  ای فرزندان عبدالمطلب! مبادا شما را چنان بینم که به بهانه اینکه امیر مؤمنان کشته شد، دست به خون مسلمانان بیالایید؛ هُش دارید که به قصاص خون من جز قاتلم را نباید بکشید؛ این مرد را مثله نکنید، چرا که از رسول خدا(ص) شنیدم که می‏فرمود: از مثله کردن بپرهیزید؛ اگرچه سگ هار باشد».