توجه ویژه به فعالیت های اقتصادی


 

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت: علیرغم اینکه وزارت امور خارجه مسئول تجارت خارجی کشور نیست اما به عنوان یک تسهیل کننده و نقش آفرین می تواند نقش فراوانی در توسعه و ارتقاء مراودات خارجی کشور داشته باشد.

به گزارش مهر سید رسول مهاجر، اظهار داشت: وزارت خارجههای دنیا دفاتر استانی ندارد اما تاسیس دفاتر وزارت خارجه کشورمان در تمامی استانهای کشور به نیت کمک و مساعدت در استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های اقتصادی استانها صورت گرفته است.

مهاجر افزود: دفاتر استانی از طریق ظرفیت سازی و ارتباط گیری حرفه ای و کارآمد با نهادها و موسسات اقتصا ی استان ها می تواند نقش برجسته ای در ارتقاء مناسبات اقتصادی با کشور های هدف صادراتی و به ویژه حوزه همسایگان داشته باشند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه تاکید کرد : تعامل نزدیک روسای دفاتر استانی با مقامات اقتصادی استان در بخش های دولتی و خصوصی و برقراری ارتباط موثر با اتاق های بازرگانی و تجار موفق کاملا ضروری است و نقش بارزی در شناسایی و کاهش مشکلات شرکت های مختلف در سطح استانی خواهد داشت. وزارت خارجه باید شرکت ها را در راه برقراری ارتباطات اقتصادی و صادرات و وارداتشان مساعدت و راهنمایی نماید. مهاجر گفت: فعالیتهای اقتصادی در وزارت خارجه اهمیت یافته و میزان نقش آفرینی اقتصادی دفاتر استانی و نیز سفارتخانههای ایران در خارج از کشور بیش از پیش تعیین کننده شده است. وی تاکید کرد : تشکیل جلسه و کسب اطلاعات شرکت ها، موسسات و تجار فعال در حوزه های مختلف واردات و صادرات کالا و خدمات، معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان ها و به روز رسانی اطلاعات اقتصادی استانها از وظایف اصلی نمایندگی های استانی است و اینگونه اطلاعات و ظرفیت های اقتصادی استانها باید به نمایندگی های کشورمان در خارج و سفارتخانههای خارجی در داخل منتقل گردد و زمینه جذب سرمایه هرچه بیشتری را برای استانها فراهم کنیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان این نشست تشکیل وبینار های متعدد بین مقامات رسمی استانی و نیز اتاق بازرگانی و شرکت های خصوصی و تجار با مقامات رسمی و خصوصی کشورهای خارجی و سفارتخانههای کشورمان در خارج را، اقدامی بسیار مهم دانست که طی سال گذشته در پرتو همه گیری کرونا با همت وزارت خارجه در اکثر کشورهای جهان و خصوصا همسایگان صورت گرفت و تداوم این شیوه خصوصا در شرایط کنونی کرونا می تواند مورد توجه قرار گیرد.