عذرخواهی ظریف


گروه سیاسی کورش شرفشاهی: هر حرفه ای آیین نامه و قوانین خاص خودش را دارد که به صورت قانون و عرف وجود دارد. در حرفه خبرنگاری نیز رضایت فرد مصاحبه شونده شرط انتشار مطلبی است که عنوان می کند. اما در بسیاری از موارد بی اخلاقیها به همه چیز ضربه می زند و یک باره فضای کشور را به سوی مشکلی بزرگ هدایت می کند. بتازگی سخنان ظریف که مدتها قبل در قالب مصاحبه عنوان شده بود، منتشر شد. سخنانی که وزیر امور خارجه بارها در بخشهای مختلف مصاحبه تاکید می کند که اطمینان دارم این مطالب منتشر نخواهد شد، اما یک باره منتشر می شود. بدتر اینکه به عنوان ابزاری در دست رسانه های معاند دست به دست می شود. نکته مهم اینجاست که ظریف به عنوان سردار دیپلماسی و شهید سلیمانی به عنوان سردار عرصه نظامی، هر دو در بین مردم جایگاه ویژه ای دارند.

 • واکنش مناسب

  اما ظریف در این بازی ناخواسته بخوبی درخشید و هر چقدر عده ای سعی کردند این مطالب کارشناسانه را دستاویزی برای بحران آفرینی کنند، واکنش مناسب وزیر امورخارجه این نقشه ها را نقش بر آب کرد. از سوی دیگر تاکید بر شناسایی افرادی که این مصاحبه را منتشر کرده اند بسیار جالب است. زیرا این افراد هدف خاصی از انتشار این مطالب آن هم در آستانه انتخابات داشتند. اگرچه برداشت دوگانه ای از این اظهارت وجود دارد وعده ای معتقد هستند این مطالب کارشناسی و حتی مثبت برای اثبات قدرت دیپلماسی شهید سلیمانی است، با این وصف بیش از آنکه برداشت درستی صورت گیرد، دستاویز تخریبی بیشتری داشته است. اما دستور صریح روحانی به وزارت اطلاعات برای شناسایی عاملان و ممنوع الخروجی ۲۰ فردی که در این رابطه مضنون هستند، می تواند در آینده بسیاری موارد را روشن کند.

 • ابزاری برای اهداف سیاسی

  در این رابطه وزیر امورخارجه درفضای مجازی نوشت: در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام اعمال شب قدر، همه کسانی که به باور خودم به من تهمت و افترا زدهبودند را بخشیدم. امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و به ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند. محمد جواد ظریف در اینستاگرام با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت مولای متقیان نوشت: یک هفته ای است که در پی پخش برداشت و تحلیل تلخ این دانشجوی روابط خارجی از یک برهه تاریخی آن هم صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات به مسوولان آینده و بدون هیچگونه قصدی برای انتشار وسیع و یا حتی محدود آن احساسات پاک عاشقان شهید والامقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید و به خصوص شیر دخترش زینب خانم که برایم همچون فرزندان خودم عزیز است جریحهدار شده است. برخی هم تلاش کردهاند از این شرایط ناگوار وسیلهای برای برهم زدن همدلی میان آحاد مردم دلاور این مرز و بوم و یا ابزاری برای اهداف کوتاه سیاسی بسازند.وزیر امورخارجه یادآور شد: از همه بزرگوارانی که در این روزها با علم به عشق و همراهی دیرینم با شهید سلیمانی با حمایت و روشنگریهای خود بنده را مرهون لطفشان قرار دادهاند سپاسگزارم. ظریف تاکید کرد: عرایض بنده که هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعیت آن ندارم ذرهای از عظمت شهید سلیمانی و نقش بیبدیل او در بازآفرینی امنیت ایران، منطقه و جهان نمیکاهد. ولی اگر میدانستم جملهای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا میکند، حتما همچون گذشته آن را بر زبان نمیآوردم. نه برای اینکه مردم را محرم نمیدانم، بلکه از آن جهت که در جهان به هم پیوسته کنونی که انتخاب مخاطب را ناممکن ساخته و در آشفتهبازار سیاست، اغیار را محرم نمیشمارم.وی یادآور شد: هر چه داریم از این مردم است و همانگونه که برادرم شهید حاج قاسم جانش را فدای این مردم نمود، من هم اگر آبرویی دارم آنرا با افتخار فدای همین مردم می کنم که: ما را سریست با تو که گر خلق روزگار / دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم. رو سینه را چون سینهها هفت آب شو از کینهها/ وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو/باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی/گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو.

 • ظریف تکریم کرد

  از سوی دیگر عضو شورای مرکز حزب اتحاد ملت گفت: باید در نظر داشت که چه کسانی در پس این قصه قصد بهرهبرداری از این مصاحبه را داشتند. اشرف بروجردی در گفتوگو با ایلنا افزود: در مجموع اصل مسأله موضوعی ناشناخته و غریب نیست ضمن اینکه به نظر من دکتر ظریف نه تنها اجحافی در حق شهید سلیمانی نکردند بلکه ایشان را تکریم کردند. در فایل صوتی، کاملاً مشخص است که ظریف نقش قاسم سلیمانی را در سیاست خارجی و در ابعاد مختلف تبیین و توصیف کردند. چون همه میدانیم که سیاست خارجه جمهوری اسلامی و تصمیمات کلان بدون اذن رهبری و سپاه رخ نمیدهد و شاید این حلقه واسط بین رهبری و سیاست خارجی آقای سلیمانی بودند یا در بخش انرژی هستهای یا در بخش اقتصادی ایشان به دلیل ارتباطشان با مقام معظم رهبری به دنبال تسریع حل مسأله بودند یا اینکه دیدگاه رهبری را پیش میبردند.

 • همه چیز با اذن رهبری

  وی بیان کرد: آقای ظریف در این فایل صوتی تمام حرفشان این بود که رویکردی که منجر به این اتفاقات در کشور میشود نهایتاً با اذن رهبری و وساطت آقای قاسم سلیمانی بوده است؛ این توهین به شهید سلیمانی تلقی نمیشود که عدهای این موضوع را بزرگنمایی کردهاند و در حال سوءاستفاده از آن هستند. بروجردی ادامه داد: عدهای در حال سوءاستفاده و سوءبرداشت از این موضوع هستند و در حال دمیدن بر آتشی هستند که خودشان این آتش را ایجاد کردهاند. یعنی این فایل را در رسانههای خارجی منتشر کردهاند و در حال بهرهبرداری سیاسی هستند. همان کاری که آقای احمدی نژاد در وزارت اطلاعات انجام داد. بنابراین این اتفاق، اتفاقی جدید نیست و بهرهبرداری سیاسی این ماجرا بسیار پررنگتر از اصل ماجرا بوده است. زمان انتخابات است و عدهای قصد فعالیت انتخاباتی دارند و متأسفانه آنچه که به آن فکر نمیکنند، مصالح نظام و کشور است. در حالی که همه حرف دکتر ظریف این است که من قبل از هرچیز به مصلحت جامعه و مردم میاندیشم و براساس آن کار را پیش میبرم و تمامی مذاکرات برای احقاق حقوق مردم است. عضو شورای مرکز اتحاد ملت گفت: ظریف مجری سیاستگذاریهایی است که شخص رهبری اعلام میکنند و میخواهند اعمال شود بنابراین ظریف صرفاً مجری است و تخطی نکرده و واسطه آقای سلیمانی بوده که اگر بخواهیم قضاوتی منصفانه داشته باشیم، میبینیم که ظریف در واقع حکم کسی را دارد که در جهت مصلحت کشور قصد اعمال سیاست دارد و گاهی اوقات نیز خواسته شخص ظریف محقق نمیشود.