با تعطیل کنندگان کارخانه ها برخورد شود


 

به گزارش تسنیم، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیاناتی فرمودند که بخشهایی از بیانات ایشان بدین شرح است:

** در خصوصیات امیرالمومنین، عدالت آن بزرگوار چشمگیر است. عدالت گسترده و بدون اغماض، زهد و بیاعتنایی به دنیا برای شخص خود، شجاعت آن بزرگوار، دل رحیم آن بزرگوار و عزم راسخ ایشان نسبت به زورگویان و ستمکاران و مستکبران و دریای حکمت او. رفتار او کوه استوار بود و چیزهای عجیبی در زندگی آن بزرگوار وجود داشت که دشمنان ایشان هم به آن اعتراف کردند.

** خدا را شکر که مردانی فداکاری در زمان ما بودند که در این جهات و در شهادت به امیرالمومنین اقتدا کردند. آرزوی شهادت داشتند و خدای متعال شهادت را نصیبشان کرد. شهید سلیمانی را تهدید کرده بودند که تو را به قتل میرسانیم اما ایشان گفته بودند که من را به چیزی تهدید میکنند که من در کوه و بیایان دنبالش میگردم.

** خصوصیتی در شهید مطهری است که در همه معلمین، چه معلمین حوزه های چه دانشگاه ها و چه معلمان آموزش و پرورش باید این خصوصیات الگو باشد. شهید مطهری فیلسوف فقیه و عالم بود ولی ویژگی اصلی او این بود که هم تولید فکر می کرد و هم نشر فکر که نشر فکر خیلی مهم است.

** معلمین توجه داشته باشند که باید از فکر مخاطب خودشان ازجمله دانشجو و دانش آموز صیانت کنند. همچنان که شهید مطهری این کار را می کرد. در کشور امکان آموزش این مقدار در سرتاسر کشور در گذشته فراهم نبود ولی امروز به برکت انقلاب و جمهوری اسلامی این امکانات فراهم آمده که معلمان عزیز هم بخشی از این امکانات هستند. بنابراین میتوان این جور گفت که معلمان افسران سپاه پیشرفت کشور هستند و اگر حرکت عمومی پیشرفت کشور را به یک سپاه تشبیه کرد افسران جوان این میدان معلمان جوان هستند.

** یک روی دیگر این صفحه این است که در کشور ما در کمتر زمانی جوانها و نوجوانان ما اینگونه مورد تهاجم فکری و اخلاقی قرار گرفتند؛ البته در دوران پهلوی این تهاجم از جانب حاکمیت صورت میگرفت. دست اندر کاران باید کاری کنند که ریزش ها نزدیک به صفر باشد و رویشها در حداکثر قرار گیرند البته دیگران هم در قبال جامعه معلمان مسئولیت سنگین دارند. مسئله اصلی بالا بردن جایگاه و شان معلمی است. شان معلمی بالا است که باید به همه تفهیم کنیم. درباره کارگر هم همین مسئله وجود دارد. آموزش پرورش، رسانهها و دستگاههای فرهنگی باید نقش ایفا کنند تا جایگاه والای معلم را به مردم معرفی کنند. البته گشودن معیشت معلمان نیز بسیار مهم است که وظیفه دولت و مجلس است.

** در ارتباط با حمایت از کارگران و ایجاد کار دو سه مطلب عرض می کنم. در ارتباط با تمجید کار همین بس که خدا و پیغمبر دست او را دوست دارد. پیغمبر خدا دست کارگر را بوسید. ** در یک اقتصاد تولید محور که قصد دارد روی پای خود بایستد کارگر نقش اصلی را ایفا می کند و یکی از مهمترین نقش ها با کارگر است چرا که تولید وابسته به کارگر است. این نقش از نقشهایی است که مردم باید به آن توجه کنند و باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و دستگاههای تبلیغی در این حوزه نیز فعالیت کنند.

** اگر برنامهریزی در مورد ایجاد اشتغال دولتها داشته باشند و این برنامهبا انضباط دنبال شود و از ظرفیتها استفاده شود، کمک بزرگی به اقتصاد کشور میکند و سلامت اقتصاد و رشد اقتصادی وابسته به این است. ایجاد اشتغال فقط برکات اقتصادی ندارد بلکه برکات اجتماعی و سیاسی هم دارد. کار و اشتغال برای نشل جوان مایهی نشاط و تحرک و شوق و نشاط است. کارآفرینی که میتواند کار کند و تلاش کند، سرحال و بانشاط است اما بیکاری بستر فساد، اعتیاد و انحرافات اخلاقی و امنیتی است. مسئله کار صرفاً اقتصادی نیست و یک مسئله همهجانبه و چند جانبه است.

** متاسفانه کارخانههای متعددی به تعطیلی کشانده شدند، آن کسانی که برای منافع خودشان کارخانه را تعطیل میکنند و کارگر را اخراج میکنند و ابزار کارخانه را به پول تبدیل میکنند و زمین را نگه میدارند تا ارزش افزوده باطل و حرامی را به دست بیاورند، این خیانت است.دولت و مشخصاً وزارت صنایع و کشاورزی که شغل بیشتری ایجاد میکنند باید به این موارد اشاره شده توجه بیشتری داشته باشند. باید با کسانی که کارخانهها را به تعطیل میکشانند، به نحوی برخورد شود.

** درباره این روزها که صحبت تحریمها مطرح است، بنظر ما موفق ترین کار برای خنثی کردن تحریمها، تلاش واقعی برای تقویت تولید ملی است. اگر توانستیم تولید ملی را تقویت کنیم و با برنامهریزی ان را دنبال کردیم، تحریمها اول خنثی میشوند و بعد برطرف میشوند.

** انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت مهم است و نباید مردم را از انتخابات دلسرد کرد. انتخابات را با حرف های بیهوده و فریبنده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد. کسانی که مایلاند در این کارزار وارد شوند باید به مردم کار ارائه دهند. انتخابات فرصت بینظیر است و هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور نمیگیرد و حضور مردم برای اقتدار کشور و امنیت خودشان و آینده و سرنوشت کشور مهم است.

** یک عده مردم را دلسرد میکنند. خدشه در انتخابات، خدشه در دست اندرکاران مانند شورای نگهبان و سایر نهادها غلط است. این انتخاباتها همه سالم انجام شده و ممکن است تخلفات کوچکی شده باشد اما در نتایج انتخابات تاثیری نداشته؛ انتخابات تخلفی که خلاف امانت باشد نیفتاده و همراه با امانت و سلامت بوده است. برخی نتیجه انتخابات را وقتی قبول دارند که همان چیزی باشد که آن ها میخواهند.

** بعضی اوقات حرفهایی از برخی صادر میشود که کانه قانون اساسی را قبول ندارند. کسی که داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری است باید قانون اساسی را قبول داشته باشد.

** البته از برخی مسئولان حرفهایی شنیده شده که برای انسان مایه تعجب و تاسف است شنیدم که رسانههای دشمن و مخالفان جمهوری اسلامی این حرفها را زدند که انسان متاسف میشود این حرفها تکرار حرف های خصمانه دشمنان و آمریکایی هاست. آمریکاییها سالها از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و نیروی قدس و شهید سلیمانی ناراحت بودند. شهید سلیمانی را به شهادت رساندند به همین خاطر و ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعی کند که حرف آنها را تکرار کنیم؛ چه درباره شهید سلیمانی و نیروی قدس. برنامههای سیاست کشور انواع برنامههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ، نظامی و مناسبات دیپلماسی است. همه با هم باید تلاش کنند، اینکه یک بخش، بخش دیگری را نفی کند خطای بزرگی است و نباید این خطا از مسئولان جمهوری اسلامی سر بزند.

** غربی ها اصرار دارند که سیاست خارجی کشور متمایل به آنها و زیر پرچم آنها باشد آنهم به شکل تبعیت. چون سالهای متمادی اینگونه بوده هم در زمان اواخر قاجار و هم در دوران طولانی حکومت پهلوی ایران تحت سیطره سیاستهای غرب بود. انقلاب آمده است و ایران را از تحت سیطره غرب خارج کرده و اینها به شکل مداوم تلاش میکنند؛ در تمام این ۴۰ سال تلاش غربی ها چه آمریکا و چه اروپا این بوده که سیطره خود بر ایران را ادامه دهند.

** لذا شما می بینید که جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکند آنها عصبانی میشوند، با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکند آنها ناراحت میشوند، با همسایگان میخواهیم ارتباط بگیریم، آنها وارد میشوند و همسایگان بیچاره و ضعیف ما را زیر فشار قرار می دهند و مانع میشوند. اینها مواردی است که ما شاهد آن بودیم.

** بنده موارد متعددی از کشورهای عربی و کشورهای همسایه سراغ دارم که مسئولان عالی رتبه آنها حتی میخواستند به ایران سفر کنند، آمریکاییها رفتند مانع شدند تا آنها سفر نکنند. یعنی با هرگونه تحرک دیپلماسی ما آنها مخالفند بنابراین ما نمیتوانیم در برابر خواست آنها منفعل عمل کنیم. باید مستقل، عزتمند، پرتلاش و پرتوان عمل کنیم و این کار را در منطقه برخیها کردهاند.

** اینها را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشود. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است و مسئولان عالی رتبه کشور هستند که سیاست خارجی تعیین می کنند البته وزارت خارجه نیز در این امر مشارکت دارد ولی اینطور نیست که سیاست خارجی تابع وزارت خارجه باشد.