بازتاب فرمان حمایت از تولید


گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: بار دیگر سخنان برحق و کارشناسانه مقام معظم رهبری در مورد وضعیت تولید، بنگاه داری و اشتغال کشور بهانه ای برای سخنرانی و ابراز ارادت شد. آیت الله خامنه ای با هشدار به کسانی که موجب شدند کارخانهها به تعطیل کشانده بشود گفتند: متأسّفانه کارخانههای متعدّدی به تعطیل کشانده شدهاند. کسانی به خاطر منافع خودشان کارخانه را به یک شکلی میگیرند، بعد برای اینکه از زمین آن کارخانه استفاده کنند، کارگر را به یک شکلی اخراج میکنند و ابزار کارخانه و آلات کارخانه را به پول تبدیل میکنند، بعد هم زمین را نگه میدارند تا در فرصت مناسبی تبدیل کنند به ساختمان و ارزش افزودهی باطل و حرامی را برای خودشان در این زمینه به دست بیاورند، چه بدانند و چه ندانند، این در واقع یک خیانت است. این بیانات به علاوه بسیاری نکات دیگر باعث شد تا چالشهای اقتصادی کشور خودنمایی کند و پرده از سواستفاده ها برداشته شود.

بازپس گیری اراضی بدون استفاده

در این رابطه معاون وزیر صمت با ابراز امیدواری از بازگرداندن ۱۶۰۰ واحد راکد و غیرفعال به چرخه تولید و فعالیت گفت: تقسیمبندی استانی این واحدها انجام شده و کلینیک های عارضهیابی به تدریج به سراغ آنها میروند. علی رسولیان به ایرنا با اعلام اینکه بیش از ۵۷ درصد موانع پیش روی این واحدها مشکلات بانکی و مالی است گفت: بخشی از مشکلات مربوط به واحدهایی است که در سالهای گذشته زمین در اختیار گرفتند، اما این تحویل زمین منجر به تولید نشده است.معاون وزیر صنعت گفت: با انجام بررسیها در این زمینه با تشکیل کمیتهای ویژه، قصد داریم افرادی که زمین در اختیار گرفته اما قصد بهرهبرداری از آن برای فعالیتهای تولیدی و صنعتی را ندارند و تنها زمین را به قصد سوداگری در اختیار دارند، باز پس بگیریم.وی با اعلام اینکه برنامه امسال بازپسگیری ۴۰۰ هکتار از این اراضی با کمک دستگاه قضایی است گفت: امسال فروش زمین به غیر را ممنوع کردیم و افراد باید حتماً پایان کارشان را تحویل دهند تا پس از آن پروانه بهره برداری به آنان اعطا کنیم؛ به این ترتیب میخواهیم جلوی اقدامات غیرصنعتی، دلالی و سوداگری را بگیریم.

اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان

اما بانک ها که عامل اصلی بحران بسیاری از بنگاههای اقتصادی معرفی می شوند، همواره در معرض اتهام هستند که در این زمینه عبدالناصر همتی گفت: بانک مرکزی برای سرمایه در گردشِ بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص میدهد. رییس بانک مرکزی افزود: بانکها این مبلغ را برای اعطای سرمایه در گردش به این واحدها، با هدف گسترش نقش آنها در تولید و اشتغال کشور اعطا خواهند کرد.وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب با اشاره به لزوم فعال شدن کارگاههای کوچک ومتوسط در کنار کارگاههای بزرگ، تاکید کردند، گسترش این کارگاهها علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینهساز تولید ثروت برای عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط است.رییس بانک مرکزی افزود: بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یکی از مسیرهای اصلی رشد و توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشورها شناخته میشوند که ارزش افزوده بالا، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطافپذیری بیشتر از مزایای این بنگاهها است.همتی اضافه کرد: بانک مرکزی در چند سال گذشته برنامه جدی برای افزایش میزان تامین مالی SMEها داشته است. در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار واحد کوچک و متوسط از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهرهمند شدند که نسبت به سال ۹۸ رشد ۵۷ درصدی داشته است.

هدایت سرمایه به بخش تولید

از آنجا که چالش اصلی تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از بسته تدوین شده توسط وزارت صنعت درباره تحقق شعار سال مربوط به مجلس شورای اسلامی است که در مجلس و بهویژه در کمیسیون برنامه و بودجه این بسته را بررسی و همه تلاش خود را در راستای حمایت از تولید انجام خواهیم داد. محمد خدابخشی یکی از موانع مهم در توسعه و رشد تولید در کشور را کمبود نقدینگی در حوزه تولید برشمرد و گفت: از جمله مشکلات در حوزه تولید، نبود مدیریت بهینه نقدینگی است.خدابخشی ادامهداد: با وجود رشد نقدینگی در کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی از کمبود سرمایه در گردش رنج میبرند و لازم است تیم اقتصادی دولت تلاش کند تا با هدایت نقدینگی و مدیریت بهینه در این حوزه، این مشکل را رفع کند.نماینده الیگودرز گفت: یکی دیگر از مشکلات، مربوط به توسعه متوازن تولید در کشور است، بهطوری که اکنون بخش تولید در مناطق کمتر توسعه یافته با کمبود زمین و نبود زیرساخت کافی برای توسعه یا ساخت واحدهای تولیدی روبهرو است.وی بیانداشت: قیمت تامین زمین برای انجام فعالیت اقتصادی به گونهای نیست که موجب ایجاد انگیزه در سرمایهگذار شود و لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.خدابخشی از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید خبر داد و گفت: لازم است درباره پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیز توجه شود، زیرا برای توسعه تولید این امر یک موضوع مهم است.


تامین مسکن کارگران

از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه افزایش چشمگیر قیمت مسکن شرایط تامین خانه را برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه دشوار کرده است، گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تامین مسکن کارگران، کمیسیون عمران در اولین جلسه خود به این موضوع ورود خواهد کرد.اسماعیل حسین زهی گفت: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خودش دغدغه رفع مشکلات اقتصادی، کاهش تبعیض، فاصله طبقاتی و ساماندهی بازار مسکن را داشته است چرا که افزایش قیمتها در سالهای اخیر مشکلات زیادی را برای مردم به ویژه کارگران زحمتکش و اقشار کم درآمد جامعه ایجاد کرده است.نماینده خاش افزود: مجلس با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن و ایجاد تکلیف برای دولت جهت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال با اولویت افراد کم درآمد و اقشار آسیب پذیر و همچنین تصویب قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی و قطع دست دلالان و سوداگران ملکی، تلاش کرد شرایط تامین خانه برای اقشار ضعیف جامعه را تسهیل کند.

از حرف تا عمل

یکی از نکاتی که همواره از سوی رهبری مورد تاکید قرار گرفته، این است که حرفها زمانی ارزش دارد که جنبه عملی پیدا کند. با نگاهی به نامگذاری سالهای قبل و روند اجرای ریل گذاری از سوی رهبری، متوجه می شویم که در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. اکنون وضعیت ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ چگونه است؟ آیا توانسته ایم اقتصاد را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنیم تا به سمت کوچک کردن دولت برویم. ایشان بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند تا نگاه به اقتصاد درونزا باشد و حتی فرماندهی برای این اقتصاد تعریف شد، اما اظهارات اخیر رهبری در مورد تعطیل شدن بنگاههای اقتصادی و بحران صنایع که گزارش آنها به ایشان رسیده، نشان می دهد که نه تنها به اقتصاد درونزا توجهی نشده، بلکه تیشه برداشته و به ریشه اقتصاد کشور زده می شود. اینکه شعار حمایت داده شود، اما تمامی دستگاهها همچون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، وزارت صنایع و کشاورزی و دیگر دستگاهها سنگ پیش پای تولیدکننده بیندازند، نشان می دهد که به جای حمایت از تولید و تولیدکننده، فقط حرف می زنیم و منتظر هستیم تا رهبری هشدار بدهند اما باز هم حرف بزنیم بدون آنکه نتیجه ای داشته باشد. به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که بدرستی ریشه یابی شود و ابتدا سراغ کارشکنان و سخنوران بی خاصیت برویم.