سلام ایران

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213


نظــــــر مـــردم
کارت ملی هوشمند/ آقای خامسی: حدود 2 سال است که درخواست کارت ملی هوشمند داده‌ایم اما تاکنون خبری از تحویل دادن آن نشده است. لذا از مسئولان محترم تقاضای رسیدگی داریم.
کمبود نهاده دام/ عزیز کاسب: نهاده دام در کشور به کمترین میزان خود رسیده است و دامداران و مرغداران برای تهیه نهاده با مشکل روبه‌رو هستند. از مسئولان محترم درخواست رسیدگی داریم.
تصمیمات جدید برای مترو و اتوبوس در شرایط کرونایی/ آقای قریب زاده: با توجه به شرایط کرونایی کشور از مسئولان محترم مترو و اتوبوسرانی درخواست می‌کنیم که تصمیمات جدیدی را برای مترو واتوبوس اتخاذ کنند.
همسان‌سازی بیمه‌ها/ آقای معاضدی: از مسئولان محترم سازمان تأمین اجتماعی درخواست می‌شود پس از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به همسان‌سازی بیمه نیز بپردازند که بسیار ضروری است. از مسئولان محترم تأمین اجتماعی درخواست رسیدگی داریم.
وضعیت خراب جاده چرمشهر به حسن آباد/ آقای فوذی: وضع جاده چرمشهر به حسن آباد بسیار خراب و دارای دست انداز‌های زیادی است. از مسئولان محترم درخواست می‌کنیم به این موضوع رسیدگی کنند.