فاصله طبقاتی محصول بی‌عدالتی


نامزد ریاست جمهوری گفت: فاصله طبقاتی محصول بی عدالتی، سیاست های نادرست اقتصادی و نوع تصمیم گیری هایی است که منجر به فاصله‌های مختلف می شود. به گزارش ایرنا، سیدابراهیم رئیسی در دومین مناظره با محوریت فرهنگی، اجتماعی گفت: جلسه قبل برخی بداخلاقی‌ها شد که به مثابه آنچه در قانون آمده، اجازه داده شد من چند دقیقه ای از خود دفاع کنم اما من نمی خواهم از این حق دفاع استفاده کنم و دفاع را در این باب به مردم محول می‌کنم؛ مردم عزیز در این رابطه دفاع خواهند داشت.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره موضوع فاصله طبقاتی به اجرای برخی طرح‌ها اشاره کرد وگفت: در طرح سلامت برخی صد میلیون و ۲۰۰ میلیون دریافت می کردند در حالی که برخی پرستاران و پزشکان دریافت های ناچیز داشتند همچنین در اداره و سازمان هم گاهی کارکنان مختلف، پرداخت های مختلف دارند.
رئیسی اضافه کرد: برخی بخشنامه‌ها صادر شده که اگر رأی مردم به من تعلق گیرد در بخشنامه ها تجدیدنظر می کنیم و چند برابر کردن حقوق مدیران را به عدالت نزدیک می کنیم.وی توضیح داد: منظور از عدالت، عدالت در جذب، نگهداری نیروی انسانی، ارتقا و پرداخت حقوق است. حقوق باید به عدالت پرداخت شود همچنین ظرفیت‌ها باید براساس عدالت توزیع شود.این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود:‌ اگر همه ظرفیت‌ها در کشور به عدالت توزیع شود، شاهد این میزان فاصله طبقاتی نیستیم.رئیسی پرداخت تسهیلات به شکل ناعادلانه را از جمله زمینه‌های ایجاد فاصله‌های طبقاتی دانست.
وی گفت: بسیاری از فاصله های طبقاتی محصول تصمیم گیری های ناعادلانه است. نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون نظارت همچنین نظام قیمت گذاری، نظام نظارت بر تامین و تولید تا مصرف می تواند به فاصله طبقاتی منجر شود.


رییسی ادامه داد: بعضی وقت ها نکات دقیق مطرح نمی شود هم زحمت برای مردم ایجاد میشود و هم به جای این که مسائل اصلی مطرح شود موضوع به حاشیه برده می شود ، یکی از نامزدها بار دیگر درباره مدرک معادل ما صحبت کرد، مدرک ما معادل نیست، مدرک حوزوی سطح ۴ و همچنین یک مدرک دانشگاهی است.وی گفت: من سال هایی که در قوه قضاییه بودم نسبت به هر حوزه ای که مسوولیت داشتم پاسخگو بوده و هستم ولی به میزانی که در آن حوزه دستم باز بوده است مثلا زمانی که من دادستان کرج بود نسبت به آن تاریخ باید پاسخگو باشم، در آن مقطع اگر مطلبی بوده که انجام دادم باید پاسخگو باشم رهبری در سال ۸۰ بیانیه ای درباره مبارزه با فاسد گذاشتم من نمایشگاه گذاشتم و همه مدیران عالی و کارشناسان را آوردم که آن را ببینند از این که تمام دولت را پشت دوربین گذاشتم و همه آسیب شناسی کردند.نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در دوره معاون اولی تابع جایگاه ریاست بودم هر کس نسبت به مسوولیتی که داشته باید پاسخگو باشد.
رییسی افزود: رییس بانک مرکزی باید نسبت به مسوولیت خود پاسخگو باشد پس مسوول کیست، ۴۲۰۰ قبل از ریاست من در قوه قضاییه تصویب شد من عضو شورای عالی تصویب شد بعد آن چرا درست اجرا نشد اگر درست نظارت می شد که این پول به کی داده می شد، ما بحثمان در اجرای نادرست است مگر در کشور طرح و برنامه کم است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: سخن ما در نبودن برنامه و سیاست نیست بلکه نبودن یک اراده قوی مجاهدانه است که مشکلات را حل کند در فرافکنی است، هر کس بید نسبت به حقوق خود پاسخگو باشد نسبت به حقوق کارگران باید متناسب با تورم متناسب سازی شود باید حقوق معلمان نسبت به وضعیت تورم متناسب سازی شود حقوق عادلانه از مسائل مهم کشور است نظام عادلانه پرداخت به نظام ناعادلانه تبدیل شده است.