دولت روحانی زیر ضرب کاندیداها !

محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبایی صحبت‌های کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در مناظره دوم مانند مناظره نخست، سرشار از تناقض و بی‌برنامگی بود. به عنوان یکی از اعضای کوچک دانشگاهیان کشور، بسیار متاسف و متاثر شدم هم از بابت محتوای سوالاتی که از آنها پرسیده می‌شد و هم پاسخ‌هایی که در جانب ملت فهیم ایران می‌دادند. باردیگر عوام فریبی‌ها، شعارها و تخریب دولت‌های قبل در این مناظره نیز تکرار شد و چیزی که راهگشا و پاسخی به «چه باید بکنیم» مردم باشد تا مخاطبان امیدی به چهار سال آینده پیدا کنند و گره‌ای از گره‌های جامعه باز شود، در کلام کاندیداها وجود نداشت. در مناظره دوم قرار بود محور بحث جامعه، مسائل و آسیب‌های اجتماعی و امور فرهنگی  باشد، اما به غیر از تخریب، پاسخی که در جهت اقناع مخاطبان برای امید بستن به چهارسال آینده باشد، در کلام‌شان نبود. از رسانه ملی این انتظار وجود داشت که سوالات مناسب، کارشناسانه، دقیق و کاربردی مطرح شود و مجری برنامه، اداره کننده جلسه وهرکجا که کاندیداها از موضوع خارج شوند، پاسخ‌های بی‌ربط با سوالات را به آنها گوشزد نماید، اما در نهایت دیدیم نه سوالات منطقی و پاسخ‌ها بیشتر تخریب همدیگر و دولت فعلی بود. از ابتدا کاندیداها دائم دم از اخلاق می‌زدند و به همدیگر گوشزد می‌کردند که تخریب در کلامشان جایی نداشته باشد، متاسفانه برخی از آنها اصلا به گفته‌شان باور نداشتند و نوک حمله آنها دائم به سمت دولت فعلی بود، در حالی‌که اگر تخریب دولت را از کلامشان حذف کنیم، در حد چند دقیقه کوتاه نیز صحبت نکردند. در یادداشت‌های گذشته‌ام بارها به دولت یازدهم و دوازدهم نقد داشته‌ام و عملکرد آن را (مخصوصا در دولت دوازدهم) تخریب کننده امید میلیون ایرانی دانسته‌ام، ولی دولت آقای روحانی تمام شد و دو ماه دیگر خداحافظی می‌کند. آقایانی  که دم از اخلاق می‌زنید، چرا با بی‌اخلاقی دولت را تمام قد متهم  و فرصت دفاع به آنها نمی‌دهید. ما همچنان به عملکرد دولت فعلی نقد داریم، اما انتقاد بیشتر ما به عملکرد فضایی است که رسانه ملی در اختیار دوستان (کاندیداها) گذاشته که تخریب کننده دولت باشند، انگار مسبب همه بدبختی‌های کشور دولت روحانی بوده است. چرا هشت سال قبل از آن (دولت‌های نهم و دهم) که زیرساخت همه مصیبت‌ها از آنجا ایجاد شد را نادیده می‌گیرد. جهش تورمی 45 درصد در کدام دولت رخ داد؟‌ بابک زنجانی و مه آفرید امیرخسروی، مولود کدام دولت بودند؟‌ ادامه صفحه 6