بالاتر از سياهي رنگي نيست!

برخلاف روند نزولي شمار مبتلايان به كرونا در كشور تازه‌ترين آمارهاي رسمي مويد آن است كه شهرهاي جنوبي و شرقي به ويژه مناطقي از استان مرزي سيستان و بلوچستان همچنان با وضعيت قرمز كرونايي دست و پنجه نرم مي‌كند و طبق تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده تعداد كل مبتلايان به كرونا در اين استان ركورد زده و نزديك به مرز چهل هزار نفر رسيده است.  از ابتداي شيوع پاندمي كرونا در اين استان طي روزهاي گذشته يك ركوردشكني ديگر نيز اتفاق افتاده و آن هم مربوط مي‌شود به آمار روزانه مبتلايان به اين بيماري كه با جهشي بي‌سابقه و قابل تامل در ثبت موارد مثبت بيست و چهار ساعته همراه بوده است و به مرز حدود سيصد و پنجاه نفر افزايش پيدا كرده.  آمار و ارقام ارايه شده گوياي آن است كه اين استان همچنان در اوج موج سوم كرونا ويروس قرار دارد و باتوجه به حجم بالاي مراودات و ترددات بين مرزي با كشور پاكستان بيم آن مي‌رود شهرهاي قرمز سيستان و بلوچستان با گسترش و همه‌گيري ويروس هندي و آفريقايي مواجه شوند و اين استان محروم از زيرساخت‌هاي درماني و بهداشتي را درگير بحراني خطرناك كند كه آن سرش ناپيدا باشد. نبايد از نظر دور داشت كه براي پاسخ به چرايي شرايط ناپايدار و خطرناك كرونايي اين روزهاي بحران‌ساز و درگير شدن بسياري از شهرها و كشيده شدن دامنه شيوع كرونا به روستاها همگام با شيوع موج سوم اين بيماري در استان ابتدا ‌بايد به افزايش چشمگير ترددها و حجم بالاي ورودي گردشگران و مسافران نوروزي تمركز كرد و توجه.  اما قبل از آن بايد يادآور شد كه از همان شروع شيوع كرونا در كشور تا اوايل سال گذشته سيستان و بلوچستان در زمره استان‌هاي سفيد و كم خطر در جغرافياي شيوع كرونا قرار داشت و  نوروز سال پيش آغازي شد بر ورود ويروس كرونا به شهرهاي استان و نوروز امسال نيز مقدمه‌اي بود براي گسترش دامنه شيوع به روستاهاي اين استان محروم كه داراي پايين‌ترين شاخص‌هاي درماني در سطح كشور است و حاكم شدن وضعيت قرمز.
طبق آمارهاي موجود رسمي بيش از يك ميليون تردد فقط در ايام تعطيلات نوروز امسال در مبادي ورودي و خروجي سيستان و بلوچستان در مسيرهاي زميني به ثبت رسيده. اگر حجم تردد از طريق مسيرهاي هوايي و دريايي استان نيز كه همانند آمارهاي زميني حكايت از رشد چشمگيري در انتهاي سال گذشته و ابتداي امسال دارد به اين آمار اضافه شود آنگاه پاسخ داده خواهد شد لااقل به بخشي از چرايي اين روزهاي پي در پي قرمز كرونايي كه برخي از شهرهاي سيستان و بلوچستان را درگير خود كرده.
اكنون در شهرهاي قرمز اين استان متاسفانه ظرفيت تخت‌هاي بيمارستاني بخش كرونا تكميل شده اما به‌رغم هشدارها در اين خصوص بي‌توجهي نسبت به رعايت نكردن پروتكل‌هاي بهداشتي و استفاده نكردن از ماسك در اماكن عمومي كماكان به قوت خود باقي است، بنابراين اين بي‌توجهي‌ها مي‌تواند ضريب خطر مواجهه مناطق درگير را با بحران بالا ببرد.
سواي اين موارد يكي ديگر از عوامل مهم دخيل در گسترش شيوع كرونا و پايدار ماندن شرايط قرمز در من طقه ناتواني در كنترل و محدود‌سازي تجمعات مذهبي و رونق برگزاري مراسم‌هايي نظير عروسي و عزا در ايام نوروز و ابتداي سال جاري بود.

اگر از همان ابتداي سال مطابق با دستورالعمل‌هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا با متخلفان و ناقضان نظم عمومي برخورد قانوني لازم انجام مي‌گرفت و محدوديت در برگزاري اين‌گونه مراسم‌ها و تجمعات اعمال مي‌شد اكنون هرگز چنين شاهد مرگ تلخ هم استاني‌هاي خويش نمي‌بوديم.
باري؛ «آب رفته به جوي باز نمي‌گردد» اكنون براي كاستن از بار تبعات اين وضعيت بهتر است قبل از هر اقدام نخست اقلام دارويي مورد نياز بيماران كرونايي به مراكز بهداشتي و درماني موجود در روستاها تامين شود، چراكه يكي از مهم‌ترين عامل گسترش ويروس در روستاها و عدم مراجعه به مراكز درماني ناتواني از پرداخت هزينه‌هاي اوليه درمان است. 
حال بايد توجه داشت آنچه بر نگراني‌ها در اين خصوص و پيچيدگي اوضاع فعلي افزوده روند كند واكسيناسيون در استان است و سپس خودداري گروه‌هاي هدف از دريافت واكسن به دليل سطح آگاهي پايين در منطقه و نيز شيوع باورها غلط و‌ پذيريش بي‌چون و چراي شايعات مجازي. به هر روي مادامي كه اولويت برنامه‌هاي ما آموزش در جامعه نباشد و ارتقاي سطح آگاهي مردم ،همواره اين مثل ورد زبان‌ها باقي خواهد ماند كه«بالاتر از سياهي رنگي نيست» يعني كرونا نيز روي تورم و گراني و خشكسالي و كم آبي و بي‌برقي! يعني اينها نتوانستند ما را از پاي درآورند كرونا نيز نخواهد توانست!