همصدایی با دشمن در انتخابات ممنوع


رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسانی که در انتخابات مشارکت می‌کنند، هم نقدها و اعتراض‌های به‌جایی دارند اما آنها با وجود این نقدها، انتخابات را مهم‌ترین پنجره ی «تنفس مدیریتی» می‌دانند، گفت: نباید با دشمنان درباره موضوع انتخابات هم صدا شویم. به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف با تاکید بر اینکه گاهی با یک اظهارنظر تلخ، یک موضع نابجا و یک حاشیه‌سازی بی‌فایده کام مردم را تلخ نکنیم گفت: کنار مردم بودن، همدل و همزبان بودن با مردم افتخار و آبروی ماست. دوم آنکه راه را برای ورود آنها به میدان کار فراهم کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری افزود: در اقتصاد به دنبال رفع موانع تولید و اشتغال باشیم به‌ طور خاص نسبت به رونق کسب‌ وکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک حساس باشیم. در سیاست مردم‌فریبی نکنیم آنها را با بی‌اخلاقی در رقابت رنجیده نکنیم. در فرهنگ مراقب سرمایه ی ملّی و تمدنی خود باشیم، خودمان را در برابر تهاجم نبازیم و همچنین برای تعامل و تبادل فرهنگی هم آماده باشیم.
قالیباف اضافه کرد: برای تحقق این دو وظیفه باید پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی را اصلی تخلف‌نا‌پذیر بدانیم. چراکه همان خداباوری و مردم‌باوری راسخ، با همان شدّت و با همان قاطعیّت امام راحل، در وجود ایشان منعکس شده است. رهبر فرزانه ی انقلاب در تمام سال‌های اخیر بزرگترین پاسدار دفاع از حق مردم برای مشارکت در اداره ی کشور بوده‌اند و به شایستگی از جمهوریّت و اسلامیّت نظام دفاع کرده‌اند. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر کسی که از برخی نابسامانی‌ها و ناکارآمدی‌ها دلخور است، با انتخاب درست در این انتخابات فرصت بی‌نظیری برای تعیین سرنوشت خود و کشور دارد، ادامه داد: ما هم در مجلس شورای اسلامی با مردم و با نامزد منتخب مردم بر روی همان شاخص‌های خردمندی، کارآمدی و پرهیزکاری پیمان همکاری می‌بندیم. قالیباف با بیان اینکه دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست، افزود: در مقیاس زندگی اجتماعی و عرصه‌ی عمومی شاید هیچ گناهی بزرگتر از گناه دلسرد کردن مردم نباشد. نباید با دشمنان درباره‌ی موضوع انتخابات هم صدا شویم، حتماً کسانی که در انتخابات مشارکت می‌کنند هم نقدها و اعتراض‌های به‌جایی دارند اما آنها علیرغم این نقدها، انتخابات را مهم‌ترین پنجره ی «تنفس مدیریتی» برای کشور می‌دانند. وی ادامه داد: هر انتخابی سهمی در افزایش رشد ملّی دارد اما قهر با مشارکت این پنجره ی فرصت را بدون استفاده ی مناسب از آن برای ملّت می‌بندد.