بلیط هواپیما

نظرسنجی کیو درباره یارانه نقدی و افزایش قیمت بنزین در دولت سیزدهم

پیمایش ملی کیو نشان می دهد که حدود 52 درصد مردم موافق اعمال یارانه دولتی بر کالاهایی نظیر بنزین و  افزایش نیافتن  یارانه نقدی هستند. به گزارش خراسان ،نخستین پیمایش ملی کیو پس از انتخابات ریاست جمهوری، نشان می‌دهد ۵۲ درصد از پاسخ گویان معتقدند دولت منتخب باید به اعمال یارانه دولتی روی کالاهایی نظیر بنزین ادامه دهد و یارانه نقدی را افزایش ندهد. در مقابل حدود 36 درصد پاسخ دهندگان معتقدند که یارانه دولتی از کالاهایی نظیر بنزین باید حذف و به یارانه نقدی اضافه شود.8.8 درصد پاسخ گویان در پاسخ به این پرسش درباره یارانه بنزین، گزینه نمی دانم را انتخاب کرده و 3.1 درصد نیز پاسخی به این پرسش نداده اند.به نظر می رسد به این ترتیب دولت جدید برای تغییر در یارانه حامل های انرژی با مشکل مواجه باشد.
بلیط هواپیما