قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

درباره اندیشه ورزی

قربانعلی تنگ شیر‪-‬ آزادی اندیشه ورزی یعنی رهایی اندیشه از هرگونه اسارت. یکی از مهمترین نشانه‌های عقب ماندگی اجتماعی این است که هر یک از افراد جامعه اندیشه‌های خود را حقیقت مطلق بپندارند. اندیشه ورزی نقد و گفتگو منهای شناخت و آگاهی ممکن نیست. روشنفکران حقیقت طلب آزادترین و دلسوزترین روشنفکران این مرز و بوم هستند. نیک خواهی، فروتنی، پاکی، رفتارهای خشونت‌آمیز می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به فرد و شخص مورد خشونت قرار گرفته جامعه وارد کند. خشونت باید از قاعده خارج شود خشونت‌های اجتماعی، خانگی و سایر خشونت‌ها از جمله اقدام به خودکشی ناکامی در حوز ه‌های مختلف از جمله اقتصادی، شغلی خانوادگی، روابط بین فردی در حوزه‌های مختلف در مهارت کنترل خشم، تاب‌آوری اجتماعی، یک نوع مهارت زندگی است که مردم باید آن را یاد بگیرند. سرمایه اجتماعی باید بالا باشد. نشاط اجتماعی به مسئله مدارای اجتماعی اشاره دارد. یعنی تحمل شرایطی که باب میل ما نیست مانند مدارا در رانندگی، جلوگیری از خشونت در رانندگی. ۱۷۰۰۰ فوتی در ایران نشانه همین خشونت در رانندگی است. در جامعه‌ای که خشونت وجود داشته باشد امنیت روانی نخواهد بود. نمونه آن همین زورگویی‌ها و رعب و وحشتی که آن‌ها ایجاد میکنند. باید سواد اجتماعی جامعه را بالا برد که باعث بالا رفتن مهارت تاب آوری، مهارت کنترل خشم، نشاط اجتماعی و در نهایت ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه میگردد. اجتماعی شدن باید آموزش داده شود. عوامل استرس زا، خشکسالی، زلزله، جنگ، بیکاری اعتیاد، مشکلات اقتصادی نیز روز به روز بیشتر می‌شود. تراکم جمعیت هم می‌تواند باعث خوشنودی و پرخاشگری شود. به فرزندان احترام گذاشته شود و آن‌ها را یاد دهیم شنونده و گوینده‌های بالغ باشند. پس باید ظرفیت شنیدن پیام‌های متفاوت را داشته باشیم.بازنمایی خشونت چیست: یعنی نشان دادن خشونت در جامعه گریان. امنیت اجتماعی باید در جامعه توسعه یابد.