قاصدک 24

کرامت انسانی

رامین نخستین انصاری‪-‬ بدون شک، حق و حقوق به شهروندان تعلق دارد و می‌بایست به بهترین وجه آنرا ارتقاء بخشید و در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها به این امر مهم توجه ویژه ای کرد. ملت ایران، فارغ از قومیت، زبان، فرهنگ و مذهب دارای کرامت و ارزش هستند. با حمایت و احترام به حقوق مردم، عدالت و انصاف متولد می‌شود. در واقع مردم در طول تاریخ و در سرزمین ایران فارغ از هرگونه نژاد و زبان و... در مورد زندگی بدون ترس و آزار و اذیت و تبعیض و دخالت در امور شخصی و... به توافق و تفاهم رسیده‌اند و به همین دلیل ملت بزرگ ایران همواره به تمامیت ارضی کشور حساس و در مقاطع مختلف قهرمانانه از آن دفاع و کشور را حفظ کرده اند. حق زندگی، حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان و... برای مردم ایران و در اقصی نقاط کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و هیچ چیز دیگری نباید خللی در احقاق حقوق ایرانیان به وجود بیاورد. حق و حقوق، مسئولیت‌های مشترک را خلق و تمام کشور را به هم متصل می‌کند. دولت‌ها نیز مسئولیت تاریخی دارند که اطمینان
حاصل کنند، مردم می‌توانند از حقوق خود برخوردار باشند. دولت‌ها موظفند قوانین و خدماتی را وضع و فراهم نمایند تا حقوق شهروندان محترم شمرده شود و از زندگی با شکوهی برخوردار باشند. دولت موظف است، حق تحصیل و امکانات و خدمات آموزشی و بهداشتی را بطور برابر و همراه با کیفیت مناسب برای همه شهروندان فراهم نماید و در این میان اگر دولت نتواند به مسئولیت خویش در برابر مردم ایفای نقش کند، مردم با توجه به حق و حقوق اساسی و انسانی خود، می‌توانند دولت را مورد بازخواست قرار دهند. عدالت و کرامت انسانی در پیشرفت کشور نقش مهمی دارد. ارزش‌های انسانی همچون تحمل، تعامل، تساهل و گفتگو و برابری می‌تواند به کاهش اصطکاک در جامعه کمک نماید. عملی کردن ایده‌های مبتنی بر محترم شمردن حق و حقوق و حقوق مداری جامعه ما را به سمتی هدایت و سوق خواهد داد که هم دولت و هم ملت رضایت خواهند داشت. بنابراین بسیار مهم است که دولت باور کند حق و حقوق چیست؟ و در این میان وقتی دولت به حقوق شهروندانش واقف باشد، حرکت به سمت عدالت و رفاه جامعه آسانتر خواهد بود. ولی وقتی حق و حقوق ملت سلب شد، انگاه هرج و مرج و ناامیدی و انسداد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و نوعی سردرگمی و آشفتگی کشور را فرا می‌گیرد. پیشرفت و توسعه و آبادانی و استقلال و آزادی و عدالت پایدار زمانی در کشور حاصل می‌شود که مردم از حقوق خود آگاهی داشته باشند و دولت‌ها نیز در این میان بدون چون و چرا در راستای محترم شمردن حق ملت و کرامت انسانی و عملی کردن این امر مهم گام‌های مهم و موثرو مفیدی بردارند.