قاصدک 24

کاهش همزمان نرخ بیکاری و نسبت اشتغال در خراسان رضوی

حمیدی-چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 1400 که توسط مرکز آمار کشور منتشرشده، نشان می دهد که نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال در استان به صورت همزمان کاهش یافته که این موضوع بیانگر بدتر شدن وضعیت اشتغال استان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته است. به گزارش «خراسان رضوی»، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در فصل بهار امسال به 8.8 درصد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری استان نیز بر اساس این نتایج در بهار امسال به 6.8 درصد رسیده که نسبت به بهار سال گذشته 2دهم درصد کاهش یافته است. در نگاه اول کاهش نرخ بیکاری استان مثبت ارزیابی می‌شود اما کاهش همزمان آن با نرخ مشارکت و نسبت اشتغال، بیانگر وضعیت نامطلوب اشتغال در استان است. نرخ مشارکت نشان‌دهنده افراد جویای کار است و به ازای تغییر هر یک درصد در این شاخص 50 هزار نفر به جمعیت جویای شغل در استان افزوده یا کاسته می‌شود. نرخ مشارکت استان در بهار امسال به 40.5 رسیده است و نسبت به بهار سال گذشته 2.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد که بیانگر کاهش بیش از 100 هزارنفری جویندگان شغل در استان است که به شیوه های مختلف از یافتن شغل مدنظر خود ناامید شده‌اند. این در حالی است که نرخ مشارکت در بیشتر استان‌های کشور افزایش یافته است اما بدتر آن که نسبت اشتغال در استان که  طبق تعریف مرکز آمار کشور عبارت است از نسبت جمعیت شاغل15 ساله و بیشتر به‌کل جمعیت در سن کار، 15ساله و بیشتر، ضرب در 100، حاکی از آن است که نسبت اشتغال در استان از 39.7 درصد در بهار سال گذشته به 37.8 درصد در بهار امسال کاهش یافته و این بیانگر آن است که تعداد شاغلان استان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است.