هنر برای خوزستان

خوزستان که در بی آبی غرق شد؛ خیلی ها آستین بالا زدند. از نهادهای حاکمیتی گرفته تا موسسات خیریه و حتی مردم عادی. هر کسی خواست به سهم خود کمکی کند. اهالی هنر هم در این میان بیکار ننشستند و سعی کردند صدای اعتراض مردم خوزستان باشند.

در میانه بازار داغ حمایت از خوزستان اما گروهی از هنرمندان تجسمی، هنر خویش را بصورت عملی دستمایه گفتن از رنج‌های خوزستان و کمک به مردمان آن دیار کردند؛ بزرگمهر حسین‌پور، هادی حیدری، جمال رحمتی و کیارش زندی. چهار طراح و کارتونیست که خواستند این‌ بار هم به شیوه خود برای کاستن از آلام مردم کمکی کنند؛ ایده ای که درنهایت شد تابلویی آراسته به درددل‌های این روزهای خشکسالی در خوزستان.

ابتدای کار قرارشان برپایی نمایشگاه مشترک بود با رویکردی همسو اما درنهایت جمع‌بندی بر سر خلق اثر مشترک شد. مردان دست به قلم برای به تصویر کشیدن همدلی و اتحاد تصمیم به خلق تابلوی مشترک گرفتند. اتود کار را بزرگمهر حسین پور زد، قلم‌گیری به هادی حیدری سپرده شد و هاشور و مابقی کارها را هم کیارش زندی و جمال رحمتی به عهده گرفتند. درنهایت نتیجه آن شد که همه دیدند.


کارشان ارزشمند بود؛ کاری که نماد یکپارچگی شد. خالقان این اثر، تصمیم بزرگ دیگری هم گرفته بودند؛ صرف ارزش ریالی این اثر در امور خیریه برای مردم خوزستان. حالا روزنامه شهروند و به تبع آن جمعیت هلال احمر هم پای کار آمده تا این تصمیم عملیاتی شود.

تابلوی مشترک این چهار هنرمند قرار است بصورت جمع سپاری فروخته شده و هزینه آن صرف امور خیریه برای مردم خوزستان شود. شما هم می توانید در این امر خیر جمعی مشارکت کنید. کافی است به آدرس اینترنتی donate.rcs.ir/pay بروید و در خرید این تابلوی هنری به هر مقدار که در توان دارید، مشارکت کنید. این تابلو پس از خرید، از سوی صاحبان آثار به موزه هنری علی اکبر صنعتی اهدا شده و به نمایش عمومی در می آید.

هزینه فروش این اثر هنری نیز تحت نظارت صاحبان اثر و با همیاری جمعیت هلال احمر صرف کمک به آسیب دیدگان از خشکسالی در استان خوزستان می شود و گزارش اقدام آن نیز از سوی روزنامه شهروند و سایر رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

روزنامه شهروند در سومین پروژه از طرح خیریه «دجله» و در راستای مسئولیت اجتماعی خویش این پروژه را تا رسیدن به سرانجام پیگیری و اطلاع رسانی خواهد کرد.

سرزمین خودرو ایرانیان