قاصدک 24

پیگیر استیفای حقوق حذف کسب و کارها


وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیگیر استیفای حقوق حذف کسب و کارها از گوگل پلی در مجامع بین المللی هستیم، گفت: ابزار مناسب در اختیار داریم و با دست پر می‌توانیم با پلتفرم های خارجی مذاکره کنیم.
عیسی زارع پور با بیان اینکه ابزار حل بیشتر مشکلات کشور و آنچه به‌عنوان چالش وجود دارد، فناوری اطلاعات است گفت: به اعتقاد کارشناسان، همه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی معضل اشتغال را با راهکارهای فناوری پایه و عمدتاً فناوری اطلاعات پایه می‌توان حل کرد. وی افزود: اگر وزارت ارتباطات و همه‌کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند دست‌به‌دست هم دهند، می‌توانیم مشکلات کشور را با هزینه بسیار کم و با سرعت بالا حل کنیم. در این رابطه نقش بخش خصوصی بسیار کلیدی است. بخش خصوصی می‌تواند پیشران این حوزه باشد و تمام ظرفیت‌های خود را پای‌کار بیاورد تا به اهدافمان در حل مشکلات کشور از طریق فناوری اطلاعات دست پیدا کنیم. وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه محوری‌ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۴ سال پیش رو تکمیل شبکه ملی اطلاعات است گفت: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند بخش خصوصی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به حرکت در آورد. در زنجیره ارزش شبکه ملی اطلاعات جا برای تمام کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند وجود دارد که فعالیتشان را چند برابر کنند و بتوانند در دایره رفع نیازهای شبکه ملی اطلاعات کار کنند.
وی با انتقاد از فضاسازی‌ها نسبت به شبکه ملی اطلاعات گفت: متأسفانه همچنان برخی در کشور، شبکه ملی اطلاعات را به معنای قطع دسترسی با شبکه جهانی اینترنت می‌دانند.