قاصدک 24

وقتی مسئولان می‌دا نند چه بر جسم مردم گذشته

 مسئولان: برگ هم تو راهه، حق انتخاب دارید کدوم بریزه
 مردم: فقط زود برسونید که چیزی نمونده
 مرد بلال‌فروش: نه، من از صبح لب دریام، هرکیو دیدم یه آریایی اصیل و پرموئه
 سلطان پشم: سوءتفاهم نشه، من ذاتا پرمو هستم


 کارت ملی: بدنه من اون لالوها نیست؟
#برگ_ریزونای_پاییز #تدبیر_مسئولانه #شهرونگ