قاصدک 24

سقف وام مسکن از محل اوراق ۲برابر شد

بانک مرکزی افزایش دو برابری سقف‌های تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق ‌تقدم استفاده از تسهیلات را به بانک مسکن ابلاغ کرد که بر این اساس وام مسکن از محل اوراق برای زوجین شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و تهران به ترتیب 320، 400 و 480 میلیون تومان شد. بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با بانک مسکن افزایش سقف‌های‌ تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق ‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس شورای پول و اعتبار ابلاغ کرد.جزئیات تغییرات وام مسکن در جدول آمده است:همچنین سقف تسهیلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال رسید. همچنین، در جهت کمک به بازار ودیعه مسکن، پرداخت حداکثر ۱۰ درصد از اوراق صادر شده مذکور برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با سقف‌های ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و دیگر شهرها مجاز است.