نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن غرب نیست


وزیر امور خارجه با تاکید بر این که نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن غرب نیست و نمی‌خواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم گفت: مذاکرات وین و احیای برجام را با اتکا به خرد جمعی به پیش خواهیم برد.
حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با ایسنا کلید واژه های سیاست خارجی دولت سیزدهم را، سیاست خارجی متوازن ذیل دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند توصیف کرد و گفت: یکی از ویژگی های سیاست خارجی متوازن این است که ضمن توجه به الویت‌ها ، از هر فرصتی در سایر حوزه های جهان برای تامین حداکثری منافع ملی‌مان استفاده کنیم.
وی با بیان این که در جریان سفر به نیویورک با 18 وزیر خارجه کشورهای اروپایی دیدار و رایزنی داشتم افزود: این موضوع نشان می دهد که نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن غرب نیست، اما غربی‌ها باید بدانند و ما نیز به صراحت به غربی‌ها گفته‌ایم که با کشورهای چین، روسیه و هند در یک حوزه هستیم و در جغرافیای آسیا قرار داریم و شما به خاطر سیاست های دنبال شده از سوی آمریکا و عدم اجرای تعهدات‌تان در برابر ایران ، روز به روز ضرر می‌بینید و از برنامه های سرمایه‌گذاری و تعامل با ایران در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی دور می شوید. ما به آنها گفته ایم که به هر حال ایران دست بسته باقی نمی ماند و در راستای منافع خود تصمیم می‌گیرد و پیش می رود.
وزیر خارجه با بیان اینکه سیاست خارجی متوازن به این معناست که در تعامل با شرق و غرب عالم سیاست خارجی فعالی را دنبال کنیم و دیپلماسی پویایی داشته باشیم، ادامه داد: حتما نمی‌خواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم، بلکه در راستای منافع دو طرف سیاست خارجی را پیگیری و تنظیم می‌کنیم و هر مقدار که چین، روسیه، هند و یا هر کشور دیگری در جهان در راستای منافع مشترک طرفینی ایده‌ها و ابتکاراتی داشته باشند و ما احساس کنیم که منافع مان در سطح خیلی خوبی تامین می شود از این ایده ها حتما استقبال می کنیم و حتما این فرصت برای تمام کشورها در قاره ها و مناطق مختلف وجود دارد، چه در آمریکای لاتین، چه در آفریقا و غرب و یا هر حوزه دیگری که ممکن است، باشد.
امیرعبداللهیان گفت: ما در حال جمع بندی هستیم. مذاکره دو بخش دارد که یک بخش آن سیاست گذاری است که در شورای عالی امنیت ملی به صورت طبیعی دنبال می شود. یک بخش دیگر آن مذاکره است که جزو وظایف ذاتی وزارت خارجه است و مذاکرات به صورت طبیعی در حوزه کارشناسی و مذاکره کنندگان ارشد ما در بخش معاونت سیاسی وزارت امور خارجه دنبال می شود. این دیپلمات عالی رتبه کشورمان تصریح کرد: تیمی که در وزارت خارجه این موضوع را دنبال خواهد کرد با مدیریت معاونت سیاسی وزارت امور خارجه و با مسئولیت مستقیم وزیر امور خارجه در این بخش ، اقداماتی که انجام می دهد هم در سطح وزارت خارجه از تمام ظرفیت های حقوقی، بین المللی، اقتصادی و سیاسی این وزارت خانه استفاده می کند و هم از ظرفیت های ملی به صورت کامل استفاده می کنیم .