کشتی ورزش فقیر ومظلوم

مجید ابهری‪-‬ در میان این همه خبرهای تلخ و آزاردهنده در عصر کرونا، شنیدن دریافت ۴مدال طلا توسط دلاوران کشتی فرنگی موجب مسرت است. اما با احتساب سه مدال طلای کشتی آزاد برای اولین بار
در تاریخ کشتی ایران، به دست آوردن این
تعداد مدال بی‌سابقه ونادر بوده وهست. ۷مدال طلا توسط پهلوانان غیرتمند ما باردیگر ضرورت توجه وعنایت خاص به ورزش کشتی را به اثبات می‌رساند. بودجه کشتی در آمریکا و روسیه اصلا با بودجه کشتی ما قابل تصور ومقایسه نیست. بودجه یک ماه تیم کشتی امریکا مساوی بودجه سه سال ماست. هم چنین روسیه که بودجه ورزش کشتی آن در قیاس با ما ضرب المثل فیل وفنجان می‌باشد. اما فرزندان ما با بودجه غیرت و هزینه جوانمردی توانستند جهانیان را به شگفتی وادار کنند. در حالیکه به هر کشتی گیر برنده بین ۵۰تا ۲۰۰میلیون تومان هدیه داده می‌شود، درفوتبال این موضوع، ۱تا۸میلیارد تومان است. حتی یک دلال در فوتبال در آمدی چندین برابر یک قهرمان کشتی دارد معلوم نیست این تبعیض‌های آزاردهنده ومایوس‌کننده چه هدف‌های شومی را دنبال می‌کند؟ درحالیکه امریکا وروسیه هم در نهادهای بین‌المللی کشتی جایگاه استوار وقدرتمندی دارند و هم هزینه چشمگیری را در این ورزش تقبل می‌کنند، باز تعصب و غیرت بچه‌های ما جلوتر از آن‌هاست. البته
فوتبالیست‌ها نیز فرزندان عزیز ما هستند اما کافیست

یک مقایسه سرسری بین آن‌ها وکشتی گیران
صورت گیرد تا مظلومیت پهلوانان ما به
اثبات برسد. تازه اگر بعضی از اسپانسرها بخشی از هزینه‌های تیم ملی کشتی را در تمرینات وسفرها تقبل نکنند معلوم نیست این ورزش ملی ما چه سرنوشت تلخی خواهد داشت؟ هنوز فراموش نکردیم که یکی از کشتی گیران صاحب نام و عنوان دار برای انجام درمان‌های مادرش، کشتی زیر پرچم یک کشور بیگانه را با چشمانی اشکبار پذیرفت. ای کاش ثلث هزینه‌های فوتبال برای کشتی صورت می‌گرفت تا دنیا با شگفتی، شاهد خلق حماسه‌ها توسط این عزیزان‌باشد. امیدواریم جناب آقای رئیسی و وزیر محترم ورزش با نگاهی ملاطفت‌آمیز به این ورزش مظلوم بنگرند تا صحت عرایض بنده به اثبات برسد. مدیران ورزشی کشور اگر کمبود بودجه و ضعف مالی را بهانه‌عدم حمایت از این ورزش ملی ما قرار داده اند، اجازه دهند مردم خود بودجه لازم را تا چند صد برابر بودجه فعلی برای فدراسیون کشتی مهیا نمایند. کشور ما مهد پوریای ولی، جهان پهلوان تختی، پهلوان عبدالله موحد، پهلوان سید عباسیو پهلوان علیرضا سلیمانی است که مرحوم سلیمانی برای من نقل می‌کرد که حضرت امام خمینی (ره) بعداز برد تاریخی وی اشک درچشمانش حلقه زده وبرای ایشان و همه قهرمانان دعا فرموده بودند. کشتی در خون و ژن ما ایرانیان است همانطورکه کاراته و ورزش‌های رزمی در خون ژاپنی‌ها وچینی هاست که البته گاهی همین ملت‌ها را نیز برده ایم. هرچند به این خواست بنده توجه نخواهد شد؛ چراکه قبل‌ها بارها وبارها این نکات را تذکر داده وخود نوشته وخود خوانده‌ام،
اما این باردردوران ریاست جمهوری جناب آیت‌الله رئیسی باز عرض میکنم. ارزیابی وتحلیل فنون و حرکات کشتی گیران رقیب برای کشتی گیران تجزیه وتحلیل گشته و حتما وقطعا یک یا چند روانشناس و رفتارشناس به طور مرتب در خدمت تیم باشند که آن‌ها را با تکنیک‌های خاص تقویت روحی وروانی بنمایند. امیدوارم فدراسیون کشتی و وزارت ورزش با پر رنگ کردن وتقویت حضور خویش در نهادهای جهانی کشتی مثل فیلا نقش فعال‌تری در تدوین قواعد و ضوابط بعهده ّگیرند. در خاتمه ضمن تبریک مجدد به فرزندان غیرتمند ایران، مربیان ومسئولین زحمتکش فدراسیون کشتی، خانواده‌های پهلوان‌پرور این عزیزان مخصوصا ملت شهیدپرور ایران و در صدر همه رهبر عزیزمان تبریک وتهنیت گفته و امیدوارم با رشد وترقی چشمگیر، این پیروزی‌ها پرتعداد گردند.