قاصدک 24

معرفی ۸ عضو کابینه روحانی به دستگاه قضا


سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در زمینه اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال های ۸۵ تا ۹۲ را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا در بخشی از این گزارش آمده است: با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم اعلام می کند روال جذب حدود ۳۶۲۰ بورسیه در دولت قبل، غیرقانونی بوده و پس از آن نیز رئیس جمهور در دانشگاه تهران و معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع وزیر استیضاح شده علوم نیز به این موضوع پرداخته و به عزم دولت بر پیگیری آن حتی با تغییر ۱۰ وزیر تاکید و چنین وانمود می کنند که علت اصلی استیضاح وزیرعلوم، بررسی پرونده بورسیه های دولت قبل بوده و این روال با خبرها و مصاحبه های مشابه از سوی سایر مسئولین دنبال می شود .
در بخش دیگری آمده است:متأسفانه علی رغم بررسی های متعدد و عدم کشف تخلف در جذب بورسیه ها در مراجع مختلف، همچنان مجموعه وزارت علوم به اتهام‌زنی به دانشجویان بورسیه و تحقیر و تضعیف توانایی علمی ایشان اصرار می کند و بجای جبران اشتباه ، با فرافکنی موضوع، اقدامات خود را با عنوان" ارفاق و مساعدت به دانشجویان" دنبال می کند که پرواضح است این نگاه، مشکلاتی را برای ایشان در حین تحصیل و پس از آن به دنبال داشته است از آن جمله می توان به مصاحبه یکی از فعالان کمیته بررسی وزارت علوم اشاره کرد که در آن تصریح می کند برای جذب نکردن بورسیه ها در هیات علمی باید کاری کنیم .
در پایان این گزارش آمده است: تخلف ، قصور و فرافکنی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه ها علی رغم بررسی های کارشناسی ، رای نهایی دیوان محاسبات ، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون


اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه ، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
حسن روحانی رئیس جمهور وقت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، رضا فرجی دانا وزیر وقت علوم، محمد فرهادی وزیر وقت علوم، محمدعلی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم، منصور غلامی وزیر وقت علوم، محمدرضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم.