قاصدک 24

یارانه پنهان دو برابر منابع عمومی


رئیس دیوان محاسبات گفت گفت: یارانه پنهان موضوعی است که همیشه اعلام می‌شود اما توجهی به آن نمی‌شود. اگر بدانیم چه میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور است برای آن می‌توانیم برنامه ریزی انجام دهیم.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در نشست خبری ادامه داد: میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است. این یارانه اعم از یارانه در بخش گاز و کالاهای اساسی است که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز چه هدررفت در شبکه و چه مصرف در شبکه بوده، این رقم یعنی حدود دو برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ و به عبارت دیگر ۴۵ درصد نقدینگی کشور در سال گذشته.وی افزود: وقتی می‌گوییم کمبود منابع داریم یعنی در برخی موارد هدررفت منابع وجود دارد. دستگاه‌های مجری باید به هدررفت منابع توجه جدی کنند تا اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد.
بذرپاش توضیح داد: هدررفت در بخش آب در چهار سال قانون برنامه یعنی در سال‌های ۹۶ تا ۹۹، ۷۵۰۲ میلیارد تومان و در بخش برق طی چهار سال گذشته ۹۶۰۴ میلیارد تومان بوده، هدررفت در بخش گاز شبکه فقط در سال ۹۹، ۶۸ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان و هدررفت کل گاز شبکه ۱۲۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان بوده است. پس باید برنامه ریزی در چهار بخش گاز خانگی و همراه، برق و آب صورت گیرد.رئیس دیوان محاسبات ناترازی های بودجه را زیاد خواند و گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته میزان فروش نفت کاهش یافته، ما برای کسب درآمد به سمت فروش اوراق رفتیم که نمی‌توانیم با این مسیر کشور را اداره کنیم و باید راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد کشور در نظر گرفته شود. یکی از پیشنهاداتی که ما در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آوردیم این است که از ذخایر معدنی کشور بیشتر استفاده شود. میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر ۵۲.۵ میلیارد تن است اما اکتشاف ذخایر معدنی ما حدود ۵۱۱ میلیون تن بوده که نشان می‌دهد ما کمتر از یک درصد از ذخایر معدنی خود را اکتشاف کرده‌ایم و اگر به این ذخایر توجه شود، قطعاً منابع بودجه از این طریق به دست می‌آید.
رئیس دیوان محاسبات افزود: تاکنون مجلس پایه‌های مالیاتی زیادی را به تصویب رسانده اما بعضائاجرا نمی‌شود. به عنوان مثال آئین نامه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس است؛ از ۴۵ سال قبل تاکنون به طور متوسط سالانه ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این نشان می‌دهد نوع مدیریت اقتصادی ما غلط است و در این شرایط تورم و رشد نقدینگی اجتناب ناپذیر است و ما باید به سمت اصلاح این وضع برویم.
بذرپاش با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار در بودجه شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر ۳۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه می‌آید که می‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرد و حتی به نصف تقلیل داد که راهکار مهمی در زمینه اصلاح ساختار بودجه و رفع مشکلات اقتصادی کشور است. علاوه بر این بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه دولتی بسیار زیاد است ولی معمولا در لایحه بودجه به مجلس ارائه نمی‌شود. توصیه ما این است که بودجه این بخش‌ها در قالب پیوست به مجلس ارائه شود که نتیجه آن افزایش نظارت‌ها است.