قاصدک 24

VAR نبود؛ پنالتی ایران سوخت

برخی از کارشناسان داوری اعتقاد دارند ایران می‌توانست یک پنالتی در بازی با کره‌جنوبی داشته باشد که داور آن را نگرفته است.  از جمله نوید مظفری که به ایرنا گفته: صحنه‌ای که بازیکن کره جنوبی توپ را رها کرد و به مهدی طارمی ضربه زد طبق قوانین بدون شک پنالتی بود اما داور اشتباه کرد و از آن صحنه گذشت.  علی خسروی هم گفته: در یک صحنه بازیکن حریف کاملاً مهدی طارمی را درون محوطه جریمه زد و اگر از سیستم VAR استفاده می‌شد، به طور حتم خطای روی طارمی اعلام می‌شد چرا که در قوانین فوتبال هر نوع زدنی با دست یا پا و بدن طبق ماده ۱۰ خطا است و بازیکن در این صحنه با بدن طارمی را  زد.