بلیط هواپیما

صف آرایی موافقان و مخالفان طرح صیانت

متاسفانه در موضوع طرح صیانت بعضی از نمایندگان محترم مجلس در عوض روشنگری و توضیح این طرح برای افکار عمومی به ویژه جوانان و شاغلین طرح‌های رایانه‌ای و افرادی که از طریق این مشاغل زندگی خود را اداره می‌کنند، به بحث‌های حاشیه‌ای می‌پردازند.
باید نقاط ابهام در خصوص این طرح روشن شود. در شرایط حاضر که در فضای مجازی انتقاد و تهاجم به این طرح آغاز شده و تمام سوالات بدون پاسخ مانده است هر روز بر گنگ بودن این طرح افزوده شده و اضطراب و هیجان کاربران نیز افزایش می‌یابد. به درستی معلوم نیست این طرح برای صیانت از منافع کاربران در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است یا برای محدود کردن دسترسی آن‌ها به فضای مجازی. به همین جهت کاربران چه آن‌ها که زندگی و چرخه اقتصادیشان از این طریق می‌گذرد و چه آن‌ها که در شبکه‌های اجتماعی به عنوان سر گرمی یا گفت و گو وقت می‌گذرانند می‌خواهند ابعاد و زوایای این طرح را بدانند و از راس‌های آن آگاه گردند. بنابراین احساس می‌شود در حال حاضر نوعی صف آرایی بین موافقان و مخالفان به وجود آمده بدون آن که نقاط مورد انتقاد یا پرسش، توجیه و روشن گردد و این وظیفه نمایندگان مردم است که به عنوان حافظ منافع آن‌ها در سنگر قانون گذاری حضور دارند. نمایندگان نباید اجازه دهند بیشتر از این در بین کاربران آشوب فکری به وجود بیاید چرا که حتی منتقدان نیز به درستی نمی‌دانند از چه چیزی انتقاد می‌کنند و مفاهیم طرح صیانت ناظر بر چه اصولی است. از طرفی هر چه از عدم روشنگری در این زمینه گذشته و زمان به آن تعلق گیرد گیجی و نا مفهومی طرح بیشتر خواهد شد.
بلیط هواپیما