قاصدک 24

بلکه بیشتر

 سرعت دانلود: حاجی بیتهام
 وزیر ارتباطات در ادامه: تلاش کنید سرعت در نگاه شما زیاد باشد
 یک روشنفکر: ایرانی‌جماعت عجول است
 یک نماینده مجلس: باید از حقوق کاربران در برابر سرعت زیاد و خطرناک صیانت کنیم


 یک مسئول میراث فرهنگی: حیف پول نیست به جای کِشت، خرج پهنای باند بشه؟
#پهنای_باند_یا_تنگنا_مسئله_اینست #شهرونگ