قاصدک 24

اشتباه مسئولان آثار عمیقی به جای می‌گذارد

جعفر بای‪-‬ با توجه به اینکه در عصر جدید زندگی انسان‌ها به شدت تحت تاثیر تصمیمات اخذ شده در دولت‌ها شده است اقدامات دولت‌ها اثر مستقیمی در چگونگی فعالیت‌های مردم دارد.
سابق بر این خیلی گرایش مردم به سوی فعالیت دولتی وجود نداشت. چه بسا در افکار عمومی ضد ارزش تلقی می‌شد. استخدام و یا دولتی شدن به اصطلاح برای مردم نه تنها فخر نبود بلکه یک عیب محسوب می‌شد. امروزه تمامی تلاش‌ها و کوشش‌ها به نوعی در ارتباط با فعالیت‌های دولت‌ها قرار گرفته است.
این شرایط وضعیتی را فراهم ساخته است که کوچکترین اشتباه مسئولان در سطح کلان کشور آثار وضعی عمیقی بر جان، مال، زندگی و روح و روان توده‌های مردم می‌گذارد. یعنی اشتباه با هر منشائی اگر در سطح کلان دولت اتفاق افتد آثار مخربی در ابعاد و ارکان زندگی مردم از خود به جای می‌گذارد. اشتباه را فلان مسئول مرتکب می‌شود ولی چوبش بر پیکر بی‌گناهانی وارد می‌شود که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن اشتباه نداشتند.
ضعف و سوء مدیریت تا کنون بزرگترین عامل بروز مشکلات و گرفتاری‌های توده‌های مردم شده است. فقدان نظارت و ناتوانی در اتخاذ تصمیمات بهنگام از جمله مصائبی است که باعث کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره مردم می‌شود.

دولتمردان باید توجه داشته باشند که اشتباهات احتمالی آنان می‌تواند آثار بسیار مخرب و ویرانگری را بر ابعاد زندگی مردمی بگذارد که هیچ نقشی جز انتخاب آن‌ها به عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس نداشتند. برخی از مدیران به غلط تصور می‌کنند که تلاش و کوشش بی‌وقفه و پر کاری زیاد شاخص فعالیت‌های مفید و موثر خویش است در حالی که گاهی کار زیاد منجر به خستگی مفرط و این باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود. بسیاری از روان پریشی‌ها و درگیری‌های بین فردی چه در جامعه و چه در خانواده ریشه در اشتباهات دولتمردان دارد. امروزه وابستگی شدید زندگی توده‌های مردم به فعالیت‌های دولتی منجر به مهم شدن تلاش و فعالیت‌های دولتمردان شده است. این امر باید باعث شود که دولتمردان به خود آیند و به اهمیت فعالیت‌ها و تلاش‌های خویش متوجه باشند. یک سخن غلط، یک تصمیم نادرست یا یک برنامه اشتباه ویرانی‌ای را بر زندگی مردم تحمیل می‌کند که غیر قابل جبران است و مردم نمی‌توانند خود را از سونامی پدیدار شده از اشتباه تصمیم مسئول مصون و محفوظ نگه دارند. یعنی خطای تولید شده از تصمیم نادرست و غلط دامنه زندگی مردم را می‌گیرد. مردم تحت تاثیر عوارض ناشی از خطا قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که پایه تصمیم‌ها درست و جدی اتخاذ شود و برنامه‌ها علمی و مبتنی بر پژوهش‌های به روز باشد. مبادا فی البداهه و در حالت خستگی تصمیمی را اتخاذ کنیم که مردم را تحت تاثیر آن تصمیم نادرست
دچار پریشانی کنیم.