قاصدک 24

جزئیات نقشه راه اقتصاد

اصفهانی-روز گذشته جزئیات جدیدی از نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی اقتصاد ایران منتشر شد. جزئیاتی که برنامه های کوتاه مدت و میان مدت دولت برای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی را مشخص می کند.به گزارش خراسان اواخر آبان ماه امسال بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه راه ۲ سال آینده برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم، خبر داد. اکنون جزئیات جدیدی از این برنامه منتشر شده است که 2 هدف اصلی آن «مهار پایدار تورم» و «رشدآفرینی و رونق تولید» است. در ادامه به این جزئیات اشاره می کنیم:در این برنامه 2 راهکار کوتاه مدت مهار تورم عبارت است از: کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز و کاهش انتظارات تورمی. در موضوع نرخ ارز مهم ترین برنامه ها شامل «استفاده از دیپلماسی برای وصل منابع ارزی بلوکه شده»، «کاهش ممنوعیت های صادراتی»، «تهاتر نفت»، «پیمان های پولی» و «حذف تدریجی ارز 4200» است. اصلاحات بودجه ای چیست؟ موضوع مهم دیگر رفع ناترازی بودجه است. براین اساس واگذاری اموال دولت، تسهیل فروش اوراق بدهی با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، وصول حداکثری معوقات و فرارهای مالیاتی و مشوق برای تسویه بدهی های مالیاتی است.این برنامه به کاهش مصارف دولت هم اشاره دارد که مهم ترین محور آن رشد هزینه های دولت به میزان نصف تورم هدف گذاری شده، کاهش هزینه در مصارف عمده بودجه و سامان دهی درآمد و هزینه شرکت های دولتی است.در موضوع حقوق و دستمزد پرداخت متمرکز از خزانه به کد ملی اشخاص برای جلوگیری از حقوق های نامتعارف مهم ترین برنامه است.در موضوع کاهش هزینه در بخش‌های عمده اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی که به معنای افزایش سن بازنشستگی است، مدیریت هزینه‌های سلامت در وزارت بهداشت و بسته اصلاحات نظام حقوق و دستمزد کارکنان، برنامه های اصلی است.محور مهم دیگر افزایش منابع بودجه است که در سرفصل پایه‌های مالیاتی جدید شامل مالیات بر مجموع درآمد، عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش زمین و همچنین سامان دهی معافیت‌های مالیاتی و تبدیل آن به معافیت های پایه خانوار دیده می‌شود. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی از 4200 به نرخ نیمایی، کارامدسازی نظام تخصیص یارانه های انرژی و استفاده از منابع حاصل از واگذاری زمین از دیگر برنامه های افزایش منابع بودجه است. برنامه های رونق تولید چیست؟ در برنامه های مربوط به رشدآفرینی و رونق تولید، اولین برنامه رفع موانع ورود به کسب و کار است که مهم ترین محور آن ثبت محوری حداقل 30 درصد مجوزهاست. موضوعی که با مصوبه اخیر مجلس در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به نظر قابل تحقق است.برنامه دوم افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد است که استفاده از سازوکار بورس کالا برای قیمت گذاری و پیش بینی پذیر کردن قیمت کالاها و خدمات دولتی مثل نرخ خوراک، سوخت و برق در این راستاست.برنامه سوم کاهش جذابیت فعالیت های رقیب تولید از طریق مالیات بر فعالیت های سوداگرایانه و کاهش مالیات تولید است.برنامه چهارم کاهش اصطکاک های تولید از طریق بهبود ضمانت های اجرا به وسیله اجرای کامل قانون چک و اصلاح فرایندهای گرفتن مالیات و حق بیمه است.برنامه پنجم تقویت تامین مالی تولید و برنامه ششم بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی است که در این زمینه استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازارسازی کالاها و خدمات ایرانی از مهم ترین اقدامات است.هفتمین و مهم ترین برنامه برای رونق تولید، تعیین ابرپروژه های پیشران است. مدیریت متمرکز بر این پروژه ها، تعیین پروژه ها و تامین مالی آن مهم ترین اقدامات در این زمینه است. معیارهای انتخاب پروژه های پیشران، ارزآوری، اشتغال زایی، پیوندهای پیشینی و پسینی ابرپروژه ها با دیگر بخش های اقتصاد و خلق مزیت پایدار است. همچنین تامین مالی این ابرپروژه ها از طریق تهاتر نفت، منابع مردم در قالب مدل شرکت - پروژه، منابع داخلی شرکت های بزرگ حاکمیتی، مطالبات ارزی از کشورهای دیگر و جذب منابع خارجی، منابع صندوق توسعه ملی و اجازه سرمایه گذاری مستقیم بانک ها صورت می گیرد. برنامه وزارت اقتصاد محقق خواهد شد؟ به گزارش خراسان این برنامه برای تحقق به این نیاز دارد که به برنامه اصلی اقتصادی دولت تبدیل شود و حمایت همه اجزای دولت را داشته باشد و مانند تصمیم قبلی برای اصلاح قیمت خودرو دچار اختلاف نشود. همچنین همراهی مجلس در بررسی بودجه با این برنامه، ایجاد اجماع بین کارشناسان اقتصادی بر سر این برنامه و در نهایت امکان تحقق آن از طریق دیپلماسی فعال در موضوعاتی نظیر جذب منابع خارجی، تهاتر نفت و بازگشت منابع بلوکه شده باید در دستور کار قرار گیرد.