قاصدک 24

يادداشت‌هاي امروز

قدرت تخريب و قدرت بازدارندگي  عباس عبدي  
آسيب‌شناسي وضع موجود / قسمت چهارم علي شكوهي  
اكنون زمان عمل است نه مجادله و مناظره  محمد پارسا  
حذف دلار 4200 توماني و مساله فقر عبدالرسول هاشمي  

نگرانی برای فرزندان‌مان ضروری است  غزل لطفی  
فرونشست زمین؛ مساله فوری استان تهران  مهدی زارع