قاصدک 24

توليد بركت از۲۰ ميليون دوز گذشت

آغاز رسمي مطالعه باليني نخستين واكسن ايراني كرونا براي گروه سني ١٢ تا ١٨ ساله‌ها اعلام شد. صبح روزگذشته در مراسمي با حضور عضو كميته علمي ستاد مقابله با كرونا، مديرعامل شفافارمد و جمعي از مسوولان ستاد اجرايي فرمان امام، كارآزمايي باليني واكسن كووايران بركت براي نوجوانان ١٢ تا ١٨ سال در محل هتل ارم آغاز شد.مينو محرز مجري مطالعه باليني واكسن كووايران بركت در اين مراسم گفت: تزريق واكسن بركت روي ١٠ داوطلب اول از هفته گذشته آغاز شده كه در فاز نخست، واكسن به ۶٠ نوجوان واجد شرايط تزريق مي‌شود.وي افزود: طبق ضوابط بين‌المللي پس از توليد هر واكسن ابتدا بايد روي گروه سني ١٨ تا ٧۵ سال آزمايش شود.محرز با بيان اينكه واكسن بركت سه كارآزمايي باليني را پشت سر گذاشته، افزود: لازم بود كه ما آزمايش را پس از بزرگسالان در گروه سني پايين‌تر نيز مطالعه كنيم، چراكه با پاندمي كرونا در دنيا آموزش افت كرده و بايد اين سنين هم هر چه زودتر واكسينه شوند.وي افزود: اين گروه سني هم واكسن ۵ ميكروگرم همانند بزرگسالان دريافت مي‌كنند.محرز با اشاره به اينكه مطالعه باليني در كشورهاي ديگر دنيا هم به همين شكل بوده، تصريح كرد: سه مرحله مطالعه براي بزرگسالان روي ٢٢ هزار نفر انجام شد و هيچ عارضه خاصي ديده نشد و علاوه بر اين تاثيرپذيري و ايمني‌زايي بسيار خوبي هم ديده‌ شد.مجري مطالعات واكسن كووايران بركت با بيان اينكه در اين مرحله از مطالعه داوطلبان پلاسيبو دريافت نمي‌كنند، افزود: باتوجه به شرايط اپيدمي همه داوطلبان بايد واكسينه شوند به همين دليل گروهي واكسن بركت و گروهي واكسن سينوفارم دريافت خواهند كرد و در مطالعات مورد بررسي قرار خواهند گرفت.وي تصريح كرد: البته طبق مجوز و پروتكل وزارت بهداشت تمام ١٠ نفر اول در اين رده سني، واكسن بركت تزريق كرده‌اند.محرز تصريح كرد: براي اطمينان دادن به مردم تمام ١٠ نفر اول اين مطالعه از فرزندان مديران بخش‌هاي مختلف ستاد اجرايي فرمان امام انتخاب شده‌اند تا مردم با خيال راحت فرزندان خود را واكسينه كنند. سيد حامد حسيني مدير نظارت بر كارآزمايي باليني واكسن بركت نيز در اين مراسم گفت: بعد از اينكه مطالعات اصلي واكسن بركت انجام شد طبيعتا گروه سني ديگر مانند اطفال و نوجوانان و زنان باردار بايد مطالعه شوند تا پروفايل ايمني و اثربخشي اين واكسن كامل شود.وي ادامه داد: در حال حاضر مجوز فاز مطالعاتي يك و دو گروه سني ١٢ تا ١٨ سال را از وزارت بهداشت دريافت كرديم. در فاز يك ۶٠ داوطلب و در فاز دوم نيز ۴۴٠ نفر مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.مدير نظارت بر كارآزمايي باليني واكسن بركت ادامه داد: اولويت كشور سلامت شهروندان است و پروفايل ايمني و ايمني‌زايي هر واكسن داخلي با هدف تامين سلامت مردم تعريف مي‌شود.حسيني ادامه داد: به زودي براي ثبت‌نام علاقه‌مندان به حضور در مرحله دوم كارآزمايي باليني واكسن بركت فراخواني صادر خواهيم كرد تا از طريق سامانه ۴۰۳۰ بتوانند دراين مطالعات حضور يابند. حسن جليلي مديرعامل كارخانه شفافارمد درباره آخرين آمار توليد واكسن بركت گفت: تاكنون بيش از ٢٠ ميليون دوز واكسن بركت در خطوط يك و دوي كارخانه شفافارمد توليد شده كه حدود ١٢ ميليون دوز آن به وزارت بهداشت تحويل شده و مابقي نيز پس از طي مراحل كنترل كيفيت تحويل خواهند شد.وي افزود: با توجه به نياز بازار ميزان توليدات خود را تنظيم مي‌كنيم. در حال حاضر چند كشور آسيايي، آفريقايي، امريكاي‌ جنوبي و همسايگان ايران براي خريد واكسن بركت رايزني‌هايي انجام دادند اما ما هنوز مجوز صادرات اين واكسن را نداريم.در ادامه اين مراسم تزريق واكسن كوو ايران بركت روي ۶ نوجوان انجام شد.