قاصدک 24

ضرورت افزایش ۲ برابری پایگاه‌های مدیریت بحران


وزیر کشور گفت: تهران در حال حاضر ۱۰۰ پایگاه مدیریت بحران دارد و باید ۱.۵ تا دو برابر تعداد این پایگاه‌ها افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در بازدید از سوله مدیریت بحران شهرداری منطقه ۶ گفت: یکی از موضوعاتی که در تهران باید مورد توجه قرار گیرد، آمادگی برای شرایط اضطرار است که باید مداوم رصد شود و آمادگی های لازم وجود داشته باشد.وی افزود: با توجه به شرایط تهران و قرارگیری روی چند گسل، امروز از بخشی از این آمادگی‌ها و تجهیزات بازدید کردیم تا اگر برنامه ای برای توسعه وجود دارد، کمک های لازم را داشته باشیم.وزیر کشور ادامه داد: ساماندهی افراد به شکل داوطلبی انجام شده و ستاد فرماندهی لازم در این حوزه ایجاد شده است و باید به صورت مداوم برای حفظ آمادگی رصد انجام شود.
وحیدی تاکید کرد: تعداد پایگاه های مدیریت بحران در حال حاضر حدود ۱۰۰ پایگاه است اما باید یک و نیم تا دو برابر افزایش پیدا کند، البته در سناریوهای مختلف نیازها متفاوت است و ممکن است با توجه به هر سناریو یک و نیم تا دو برابر افزایش در پایگاه ها داشته باشیم.وی افزود: باید اصل کمبودها را در شرایط اضطراری پیش بینی کنیم و به شکل محله محور تجهیزات را فراهم و پایگاه ها را تجهیز کنیم.
وزیر کشور گفت: موضوع تاب آوری مهم است که در راستای تحقق آن تجهیزات بیشتری نیاز داریم که باید فراهم کنیم.اسماعیل نجار نیز در حاشیه این بازدید گفت: گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران به وزیر کشور داده بودیم.