بودجه با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده، از ابتدا هم دولت گفته بود برای اقتصاد برنامه دارد و سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد.»
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشستی با حضور وزیر امور خارجه و جمعی از معاونان این وزارتخانه گفت:‌ «بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده از این رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هریک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است.»
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه افزود: «اگر در کشور تورم کنترل و فضای کار برای مردم فراهم شود، قطعا گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است.»