برجام و مناسبات منطقه‌ای ایران!

محمدمهدی مظاهری تحلیلگر مسائل بین‌الملل در موقعیت کنونی رویکرد جدید امارات متحده عربی با چند هدف مهم اتخاذ شده؛ نخست اینکه امارات به این جمع‌بندی رسیده که دولت بایدن در قیاس با دولت ترامپ کمتر به دنبال حضور و مداخله در مسائل منطقه غرب آسیاست و می‌کوشد آمریکا را از تنش‌های موجود در این منطقه دور نگه دارد. بنابراین امارات به وضوح دریافته است که دیگر از حمایت‌های بی‌دریغ این قدرت فرامنطقه‌ای خبری نیست و این کشور نیز باید مانند سایر کشورهای عرب خلیج فارس رأسا به فکر ساز و کارهایی برای تنظیم و بهبود روابط با کشورهای همسایه خود باشد. دلیل مهم دیگری که امارات را به سمت بهبود مناسبات با کشورهای منطقه سوق داده، چراغ سبزی است که عربستان سعودی به عنوان برادر بزرگتر اعراب خلیج فارس، به این کشورها نشان داده و خود به صورت پیشگام وارد عرصه گفت و گو با ایران شده است. بی‌شک مقامات اماراتی به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی عربستان با تمام چالش‌های سیاسی، نظامی و امنیتی که با ایران دارد، به سمت تنش زدایی با تهران حرکت می‌کند، بدین معناست که راهی جز رفع تنش‌های منطقه‌ای وجود ندارد و آنها نیز باید با برداشتن موانع ذهنی و روانی به سمت کاهش تنش با کشورهای همسایه و منطقه حرکت کنند. دلیل دیگر چرخش در سیاست خارجی امارات متحده، نگرانی شدید ابوظبی...
ادامه  صفحه7