اشتغال لازم نیست، دی ـ 19 را باز پس دهید!

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: روزگاری می‌گفتند: «خوراک نرسد هزاران میلیارد سرمایه گذاری از بین خواهد رفت.» و با همین ترفند و با همراهی مسئولان مسئولیت ناشناس وقتِ یزد، توانستند بدون هیچ تشریفاتی یکی از بزرگترین آنومالی‌های
دارای ذخائر ارزشمند آهن با خلوص بالا را مال خود کنند.
حالا و بعد غائله ی آب و سوالات بیشماری که به وجود آمده تا معلوم شود سهم مردم یزد، اردکان و میبد به جز آلودگی و بی‌آبی و معضلات فرهنگی و اجتماعی از هزاران میلیارد سود بادآورده ی چادرملوی حالا دیگر یکه‌تاز(!) چیست و چرا این شرکت به آسانی شانه زیربار برخی مسئولیت‌های اجتماعی خالی می‌کند، حالا که متوجه فشار افکار عمومی و مطالبه‌ی نخبگان در آستانه سفر رئیس‌‌جمهور شده‌اند با بازی تبلیغاتی و با محوریت اشتغال آفرینی، سعی می‌کنند زمین بازی را عوض کنند این در حالی است که چادرملو به خوبی می‌داند سهم بزرگی از «بی آبی استان یزد»، آلودگی در سطح شهرستان‌های اردکان، میبد و یزد و نیز بسیاری از موضوعات اقتصادی استان یزد را به خود اختصاص داده‌اند و با این بازی‌های صرفاً تبلیغاتی نمی‌توانند به روند «ناپاسخگویی» و «بی‌مسئولیتی» گذشته و حال ادامه دهند. امیدواریم همزمان با سفر رئیس جمهور به یزد، ضمن بررسی کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها، زمینه‌های بازگشت آنومالی دی ـ 19 به عنوان ثروتی که متعلق به تمامی مردم استان یزد است و می‌تواند سهمی در تامین هزینه‌های انتقال منابع آبی پایدار بر عهده بگیرد، خبط بزرگ دولت روحانی پاک و دل مردمان این استان شاد شود که سپردنِ بی‌دلیل آنومالی
دی - 19 با چادرملو عین اجحاف و بی‌عدالتی در حق استانی است که حتی قدرت تامین آب آشامیدن نیز ندارد!

منهای موارد مطروحه، کافی است دانشگاه و دستگاه‌های فرهنگی به این مسئله ورود پیدا کنند که ایجاد اشتغال چند ده هزار نفری، چه بر سر استان یزد و شهرستان‌های میبد و اردکان و یزد خواهد آورد که حضور حداقل بیست هزار نیروی کار در این استان یعنی گسیل حداقل نیم میلیون مهاجر به استانی که نه آب دارد، نه هوا و نه امنیت! خودمانیم؛ دستپاچگی
این بار مدیران چادرملو را در تله‌ای گرفتار کرد که همواره برای آن‌ها حربه و اسلحه‌ای برای عمل نکردن به مسئولیت‌های اجتماعی بود!