جنگ با محوریت آب در آینده

جعفر بای‪-‬ جنگ‌های آینده حتما جنگ‌هایی با محوریت آب خواهد بود. این جمله‌ای است که جامعه‌شناسان چندین سال است که درباره آن به دولت‌ها تذکر می‌دهند. تهدید در مورد آب یک تهدید جدی است. تذکرات چندین‌ساله سوء مدیریت آب در کشور و بی‌توجهی به آن مع الاسف روز به روز بحران آب را در کشور حادتر و مسئله را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. سیاست گذاری‌های نادرست توصیه‌ای و برنامه‌های ناهماهنگ پیشرفت و ترقی منجر به بروز اتفاقات ناگواری شده که این اول ماجرا است. گاهی نمایندگان مجلس یا مدیران استانی و حتی وزرا با گرایشات قومی به شکل خودخواهانه با اندیشه‌های محدود محلی و تفکرات منطقه‌ای متاسفانه بالاترین حد بررسی‌هایشان فقط منطقه استانی خود بوده و این منجر به بروز مشکلات و گرفتاری‌های زیادی می‌شود. برخی از آن‌ها می‌خواستند از مردم تایید بگیرند و در انتخابات موفق شوند و لذا کارنامه‌هایی بسیار نادرست و فعالیت‌های محدود برای فریب ملت ارائه شد که نهایتا تخریب استانی را به همراه داشت. صرفا با توجه به رشد استان خویش نمی‌توان معضلات و مشکلات را حل کرد. در این اتفاقات اخیر ما شاهد تقابل مردم چندین استان با یکدیگر بودیم. درگیرسازی اقوام بر سر مدیریت نادرست آب، تفرقه‌افکنی و جدایی‌سازی مردم را به دنبال آورد. این مهم می‌تواند مشکلات بسیار بزرگی را برای کشور پدید آورد. وقتی اقدامات بدون مطالعات کارشناسی، بررسی‌های جامعه‌شناسی و تحقیقات علمی انجام شود نتایج همین خواهد شد. وقتی تصمیمات سلیقه‌ای با فکرهای فردی و اندیشه‌های محدود صورت پذیرد قطعا ما نتایج وخیم‌تر از این را شاهد خواهیم بود. به خاطر دارم نماینده مجلسی با افتخار می‌گفت احداث آموزشکده دامپروری در شهری نتیجه سخنان چوپانی بوده است که برای من دقایقی درددل نمود. به صرف شنیدن سخن و درد دل افراد نمی‌توان تصمیم به احداث یک پروژه عظیم گرفت چرا که این امر اگر با مطالعات کارشناسی همراه نباشد قطعا مکانیسم‌های حاکم بر مناطق را به هم میریزد. مع الاسف مجرمان این نابسامانی‌ها نه تنها محاکمه نمی‌شوند بلکه ترفیع درجه گرفته و موقعیت‌های برتری هم پیدا می‌کنند. تقابل مردم در اتفاقات اخیر می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی در وحدت جامعه شود.