بلیط هواپیما

ارز ۴۲۰۰ دارو حذف نمی‌شود

خاندوزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «دولت برای حذف ارز ترجیحی عزم اما قصد دارد که این حذف را به‌صورت تدریجی انجام دهد تا شوکی ایجاد نکند. البته در این زمینه سعی می‌شود تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیماران ضربه وارد نشود و ارز ترجیحی داروها حذف نخواهد شد.»
او با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، اظهار کرد: «برای رفع وابستگی به واردات باید در تولیدات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، تنوع‌سازی صورت بگیرد. مشکل اصلی ایجاد تورم، غیر از ضعف نظارت بر خلق پول، کسری بودجه دولت‌هاست که در این زمینه باید هزینه‌های جاری دولت کم و کنترل شود زیرا، افزایش هزینه‌های جاری دولت موجب رشد تورم و کسری بودجه می‌شود.»
وزیر اقتصاد افزود: «درباره ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی داشتیم تا تامین مالی ساخت این تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر تکرار نشود. در این زمینه باید از ظرفیت‌های خارجی نیز استفاده شود که اخبار خوبی مبنی بر فراهم‌شدن زمینه‌های حضور ظرفیت‌های خارجی برای ساخت یک میلیون مسکن خواهید شنید.»  خاندوزی با بیان اینکه همگرایی و هم‌نظری خوبی در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد، ادامه داد: «نمی‌توانیم چشم‌مان را روی رمزارزها ببندیم بلکه باید هم در استخراج و هم در تولید و مبادله رمزارزها مواجهه فعال و مقررات‌گذارانه داشته باشیم. در وزارت اقتصاد کمیته‌ای برای رمزارزها تشکیل شده است که در این کمیته درحال تدوین پیش‌نویسی در این حوزه هستند.»