استثمارگران را حذف کنید

روح الله مهرجو‪-‬ شرکتهای پیمانکار از گذشته تا کنون مشکلات زیادی برای کارگران به وجود آوردند و نحوه فعالیت آنها به این شکل بود که کارفرمای دولتی با آنها قراردادی می‌بست و این
شرکت ها، نیروهایی در اختیار می‌گذاشتند و پورسانتی از این محل می‌گرفتند.
متاسفانه این شرکت‌ها که به اعتقاد من باید آنها را شرکتهای دلال نیروی انسانی نامید، بیشترین ظلم و اجحاف را در حق نیروهای کار داشتند و بزرگترین مشکل کارگران پیمانکاری بی‌ثباتی شغلی بود به نحوی که حق اعتراضی نداشتند و به راحتی تعدیل می‌شدند و در پرداخت حقوق و مزایای آنها تبعیض و نابرابری وجود داشت.
متاسفانه این شرایط همچنان ادامه داشته و فعالیت پیمانکاری‌ها به شدت به زیان دولت و نیروهای کار است چون دولت جسته گریخته هزینه‌های این شرکت‌ها را می‌پردازد و این وسط یکسری شرکت‌ها که دلال نیروی انسانی هستند بدون آنکه کاری انجام بدهند یا تولیدی داشته باشند، از عرق جبین کارگر سود می‌برند.
این در حالی است که اگر پولی که به این شرکت‌ها پرداخته می‌شود به کارگر بدهیم هم یک نفر سر کار می‌رود و هم انگیزه شغلی به وجود می‌آید. در واقع با حذف پیمانکاری‌ها جلو تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای پیمانکاری و برخی موقعیت‌ها، سوء استفاده ها، رانتها و نابرابری‌ها در حق نیروهای کار گرفته می‌شود.چه دلیلی داردکارگران را مانند برده تصور کنیم که در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قرار دارند و مانند عصر جاهلیت باید کارگر از آنها اجاره کنیم؟این کار مصداق برده‌داری نوین است.وقتی‌یک نفر شرکتی ایجاد می‌کند که نیروی انسانی اجاره می‌دهد، به یاد برده‌داری در گذشته می‌افتیم که یک برده دار افراد را استثمار می‌کرد. متاسفانه حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دولت سازندگی شروع شد و مانند دیوار کج به مسیر خود ادامه داد تا امروز که به هیچ عنوان نمی‌توان مانع تخلفات آنان شد اما واقعیت این است که اگر هدف دولت یا برخی کارفرمایان از ورود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، تضییع حقوق کارگران نیست چه دلیلی دارد که درصدی از حقوق کارگران را به این شرکت‌ها می‌پردازند و مهمتر اینکه برای کارگر چه کار می‌کنند؟