بم شهری که دوست‌ می‌داشتم

گزارش تصویری. محمد فرنود بم شهری که دوست‌ می‌داشتم 5 دی 1382‌، این‌بار، قدرت زمین بم را نشانه رفته بود.
با مروری بر زلزله رودبار و منجیل از نظر روحی تردید داشتم بروم یا نروم اما در یک لحظه خود را در بم دیدم.
یکی صدایم کرد و گفت عکس می‌گیری؟ پس بنویس زلزله رودبار و منجیل تنها حادثه بزرگ و طبیعی نبود که ایران را در ماتم مرگ هم‌وطنانش فروبرد. خبر که مخابره شد کم نبودند افرادی که زلزله‌های گذشته برایشان زنده شد.
پیش از پنجم دی‌ماه 1382 بزرگ‌ترین زلزله زمانی رخ داد که رودبار و منجیل با 40 هزار کشته پشت خاک را دیدند.


آن زمان خیلی‌ها هشدار دادند که زلزله فقط خشم طبیعت نیست، بلکه با مسائل علمی قابل پیشگیری است. در 50 سال اخیر 14 زلزله بزرگ ایران را لرزانده است و با هر لرزش زمین بیش از هزاران نفر جان خود را از دست داد‌ه‌‌اند. بم و کرمانشاه امروز تنها یادآور زلزله‌های گذشته نیست، بلکه یادآور فراموش‌کاری‌هایمان است.
فراموش کردیم که زلزله هشداری است به ما که مراقب باشیم،هشداری است برای حوادث خونین‌تر سال‌های بعد.