خوابگاههای ارزان به جای اتوبوس

مجید ابهری‪-‬ هربار که موضوع گور خوابی، بام خوابی ودر مجموع کارتن خوابی در سطح جامعه مطرح می‌شود، از گوشه و کنار جامعه ودر رسانه‌های حقیقی ومجازی، به دفعات متعدد ومکرر شکوه‌ها ونارضایتی‌هایی از اینگونه سبک زندگی مطرح می‌شود. از نگاه آسیب شناسی اجتماعی کارتن خوابی به منزله یک سبک زندگی آزار‌دهنده هم موجب جریحه دار شدن
عواطف انسانی هموطنان وهم موجب وهن به نظام وجامعه اسلامی ما می‌گردد.
متاسفانه گویی این شکل از زندگی به عنوان یک شاخه از سبک وروش زندگی در جامعه پذیرفته شده و چشمها به دیدن این مناظر غیر انسانی و دلخراش عادت کرده اند.
سرما وگرمای هوا و برف وباران نیز نتوانستند عواطف بسیاری از شهروندان را تحریک کند.حدود ۹۰درصد از کارتن خواب‌ها گرفتار درد خانمانسوز اعتیاد بوده و تنها وجه مشترک این جماعت رو به تزاید، همین درد بی درمان

می‌باشد.
براساس ارزیابی‌های میدانی حدود ۱۰الی۱۵درصد از این انسانهای دردمند را زنان تنها یا بچه دار تشکیل می‌دهند. هر از گاهی نوع جدیدی از ابتکارات اقامتی این جمعیت سرگردان توسط آسیب شناسان یا جامعه شناسان کشف و در سطح جامعه مطرح میگردد.گور خوابی، بام خوابی و اینک اتوبوس خوابی.البته شهرداری تهران در دوره دکتر قالیباف با ایجاد سامان سراها در تمام مناطق (۲۲ گانه) توانست از مرگ دلخراش کارتن‌خوابها براثر سرما و ضعف عمومی و بیماریهای متعدد آنها جلوگیری کرده و ۱۵ الی۲۰نفر از این افراد را از مرگ حتمی نجات دهد.متاسفانه طبق معمول و بر اساس سنت جاری بعداز جابجایی شهرداران تکلیف این مراکز نیز درهاله‌ای از ابهام فرو میرود.
در بسیاری از شبهای خیلی سرد تهران،گرمخانه‌ها تا سه برابر ظرفیت خود پناهگاه بی‌پناهان از تازیانه‌های سرما میشد و گاهی نیز با در اختیار گرفتن تعدادی اتوبوس، افراد در این اتوبوسها جای داده شده و با دادن پتو به آنها از جانشان محافظت میکردند.البته شهرداری تهران مخصوصا در مناطق جنوب و جنوب شرقی و بعضی دیگر از مناطق آسیب خیز میتواند با ایجاد سالنهای اقامتی در سوله‌های مدیریت بحران که در تمام مناطق شهرداری تجهیز شده وآماده هستند و انتقال افراد نیازمند به آن اماکن،آنها را ساماندهی نموده و با عقد قرار داد با مهمانپذیرها و مسافرخانه‌های موجود در مناطق جنوبی تهران و حوالی میادین راه‌آهن وکشتارگاه افراد متاهل یا بانوان تنها و بچه‌دار را به اینگونه مراکز معرفی نمایند. بنابراین ساماندهی بی‌خانمانها و کارتن خوابها در صورت
وجود اراده قطعی چندان دشوار نبوده و بلکه ساده نیز میباشد. باتوجه به حضور و فعالیت سازمانها و موسسات توانمند خیر عمومی نظیر کمیته امداد امام (ره)،سازمان بهزیستی، هلال احمر، تواناییهای
عمومی، صندوقهای خیریه وابسته به بقاع متبرکه بزرگان دینی و... نباید اینهمه افراد در خط فقر سیاه داشته باشیم.متمرکز نمودن بخشی از توانمندیهای مالی یادشده و سیاست‌گذاریهای مدون و مستمر برای حمایت سازنده وخلاق از تهیدستان
و نیازمندان میتواند موتوری توانمند در فقرزدایی از جامعه باشد. نقش پویا و ایثارگرانه مردم مومن و فداکار کشور در حمایتهای چشمگیر از نیازمندان در مراحل مختلف غیرقابل انکار و چشم‌پوشی میباشد که این یاری‌های سخاوتمندانه مردمی در دنیا کم‌نظیر میباشد.