انتقادها به انتصاب علی‌عسکری در غول پتروشیمی

مدیر عامل سابق سازمان صداوسیما مدیر عامل غول پتروشیمی ایران شد. انتصابی که انتقادهای فراوانی را در فضای مجازی به دنبال داشت.با حکم محمدمهدی رحمتی، رئیس هیئت مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، عبدالعلی علی عسگری که تا چندی قبل رئیس سازمان صداوسیما بود، به عنوان مدیر عامل جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد. هلدینگی که بخش عمده سهام آن به طور مستقیم و غیرمستقیم از سوی وزارت نفت مدیریت می شود و این انتصاب را می توان انتصابی از سوی وزارت نفت قلمداد کرد.   بر اساس گزارش سایت اینترنتی هلدینگ خلیج فارس، ترکیب سهامداران این هلدینگ به شرح زیر است:     نکته قابل توجه این که  هم اکنون وزارت نفت به نمایندگی از سهام عدالت، در مجامع عمومی شرکت های زیرمجموعه حضور دارد. به این ترتیب با احتساب سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس، دولت به تنهایی بیش از 57 درصد سهام این هلدینگ را به لحاظ مدیریتی در اختیار دارد و به این ترتیب این انتصاب را باید انتصابی دولتی و از سوی وزارت نفت دانست.این هلدینگ که متشکل از 20 شرکت پتروشیمی و خدمات وابسته آن است، با ارزش روز 298 هزار میلیارد تومان، پس از فولاد مبارکه دومین شرکت بزرگ بورس است. حضور علی عسگری با سوابق مدیریتی بی ارتباط به صنعت پتروشیمی انتقادهای زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت. به عنوان نمونه یک کاربر در توئیتر نوشت: «دور هم نشستند و نوشتند #علی_عسگری رئیس سابق صدا و سیما، بدون هیچ تجربه و عملکردی، مدیریت یکی از غول‌های پتروشیمی جهان و پولدارترین شرکت بورسی ایران را بر عهده بگیرد. کسی مدیریت #پتروشیمی_خلیج_فارس را قبول کرد که هنوز نمی‌داند پتروشیمی چیست!...»