مجلس و مسئولیت خطیر بهره‌وری در بودجه

سید حمید کلانتری‪-‬ این روزها بودجه دستور کار اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. با استفاده از این فرصت لازم است توجه نمایندگان محترم را به ضرورت توجه ویژه به موضوع بهره‌وری در قانون بودجه جلب نماییم. در این راستا ذکر چند نکته ضروریست:
1. از برنامه چهارم برای بهره‌وری سهم مشخصی در اقتصاد پیش‌بینی شد: در برنامه چهارم این سهم ۳۱.۲ درصد از GDP، در برنامه پنجم ۳۳درصد و در برنامه ششم توسعه، ۳۵درصد در نظر گرفته شده بود.
2. آنچه در عمل اتفاق افتاده است در برنامه چهارم سهم رشد بهره‌وری از ۲.۵ درصد فقط ۰.۶ درصد و در برنامه پنجم ۰.۵- درصد
به جای ۲.۷ درصد و در برنامه ششم،

۳.۷ - واحد درصد به جای ۲.۸ درصد بوده است.
3. بهترین دوره بهره‌وری در کشور هم مربوط به برنامه سوم است که بر اساس برآوردهای انجام شده از رشد ۷ درصد تولید ناخالص حدود ۳واحد درصد آن از محل بهره‌وری حاصل شده است. ولیکن متاسفانه طی ۴۰ سال گذشته میانگین رشد بهره‌وری عددی معادل صفر بوده است.
4. با عنایت به این سابقه نامطلوب شایسته است که در تنظیم و تصویب بودجه سال آتی که برای کشور به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه محدودیت‌های زیاد مالی و پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری...