يادداشت‌هاي امروز

تكمله‌اي بر تأخر فرهنگي    عباس عبدي   
نقدي بر شيوه‌نامه تشخيص صلاحيت طراح و ناظر  حسين  احمدي    چهار نكته درباره انتصابات نفتي حميدرضا شكوهي   
سياستگذاري‌ درست در عرصه شهرسازي سيد حسين ميرزاده   
برگشت محصولات كشاورزي جمال صفرزاده   
شرافت آقاي گاندي مرتضي ميرحسيني