طرح پیشنهادی دولت برای کارتی شدن نان

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ترجیحی گفت: اگر ارز ترجیحی حذف شود، مردم نان را به قیمت فعلی خریداری می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شبکه خبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای خرید نان با کارت مخصوص به نفع مصرف کنندگان طرحی در دست بررسی است، اما فعلا این بحث در بودجه ۱۴۰۱مطرح نیست.  مسعود میرکاظمی در باره حذف ارز ترجیحی گفت: اگر قرار بود اجرا شود، دارو و نان حلقه آخر بودند. طرح اگر در آینده اجرا شود بستگی به مصوبات مجلس دارد.وی گفت: با حذف ارز ترجیحی، مردم نان را به قیمت فعلی می‌خرند و مابه‌التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت می‌کند. یارانه دارو هم از طریق بیمه‌ها به مردم داده می‌شود.  این طرح در دست بررسی است، اما فعلا این بحث در بودجه ۱۴۰۱مطرح نیست.وی افزود: فعلا حذف ارز نهاده‌ها مطرح است و دارو و نان در فاز دوم تعیین‌تکلیف می‌شود.