توافق موقت منتفی است

عباس مقتدایی*: مذاکرات برجامی مساله‌ای است که در سطوح کلان ملی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود که مجلس شورای اسلامی با دقت روندهای آن را بررسی کرده و خواهد کرد.  قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران یکی از مبانی اساسی در جریان دفاع از منافع کشورمان همواره مورد توجه تیم مذاکره‌کننده است و پس از هر دور از مذاکرات و برخی اوقات حین مذاکرات، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مذاکره‌کننده ارشد کشورمان یا وزیر امور خارجه گزارش‌هایی را دریافت می‌کند و متناسب با شرایط، دیدگاه‌ها و رویکردهای خود را با محوریت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و نظارت مجلس بر تحقق حداکثری آن مورد توجه قرار می‌دهد.   در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس از آقای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دعوت کردیم گزارشی درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین و همچنین گزارش مبسوطی از جریان امور در حوزه‌های مختلف وزارت امور خارجه و روابط بین‌المللی ایران ارائه کند. در آن جلسه ضمن تأکید دولت و مجلس بر صیانت از حقوق ملت ایران و ضرورت لغو کامل تحریم‌ها، بر این نکته که ما باید بر اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران مقاومت داشته باشیم، تأکید شد.  ما به دنبال دستیابی به منابع ملت ایران هستیم و هر گونه مذاکره باید به جلب منفعت ایران منتج شود و این موضوع همان نقطه اشتراک و مبنایی است که مجلس و دولت با یکدیگر همکاری دارند. امیدوارم روند مذاکرات که با مدیریت خوب وزارت امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در حال انجام است بتواند حقوق ملت ایران را احقاق کرده و تضمین تأمین منافع برای کشورمان را در بر داشته باشد.   ما در عین حال که به دنبال لغو کامل تحریم‌ها هستیم، خنثی‌سازی تحریم‌ها را در لوایح بودجه سالانه و برنامه‌ ۵ ساله هفتم توسعه دنبال خواهیم کرد.   توافق موقت منتفی است و توافقی را که منفعت ملت ایران را در بر داشته باشد مدنظر داریم؛ طرف غربی باید بداند حقوق ملت ایران موقت نیست که قرارداد هم موقت نوشته شود بلکه حقوق جمهوری اسلامی حقوق مسلم و دائمی است و بر همین اساس معاهدات و قراردادهایی که نوشته می‌شود هم باید در همین راستا باشد. * نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس