بیچاره نوبل

مجید ابهری‪-‬ استفاده از نام و عنوان مشاهیر برای اماکن بر چند شکل استوار است. الف: با توجه به اهداف و ماموریت محل، اسمی برای آن انتخاب میگردد که همسو با آن باشد. مثل ابن سینا که برای بیمارستان و شفاخانه و سعدی برای دانشگاه و مراکز علمی رایج میباشد.
ب: برای معابر، میادین و اماکن میتوان به طور اجمالی از اسامی نام آوران و مشاهیر
استفاده کرد.
ج: برای مراکز علمی و تاریخی از اسامی شهدای گرانقدر که جان خویش را در راه خدا فدا نمودند میتوان بهره گرفت. ودر نهایت از تکرار و تکرر بطور جدی اجتناب نمود که گاه این گونه حرکات به وهن مشاهیر و عزیزان منجر میگردد. شوربختانه‌عدم انسجام وفقدان مدیریت متمرکز

در نامگذاریهای مختلف موجب آشفتگی و
بهم ریختگی در نظم و ترتیب شده است. گاه یک نام حداقل بیش از دویست تا هزار بار در یک شهر بر اماکن مختلف گذاشته می‌شود که باعث آشفتگی و آزار مردم مخصوصا مهمانان میگردد. اطلاق اسامی دانشمندان، مخترعین و مکتشفین و علمای بزرگ علاوه بر اماکن و معابر و مراکز درمانی و علمی، گاه به دلیل بزرگداشت آن‌ها صورت می‌گیرد. اما جایزه نوبل یکی از این جوایز گران و دارای جایگاه منحصربفرد بوده که در مسیر تقدیر و تقدیس از جایگاه علم و ارباب دانش و خرد شناخته میشود. این جایزه ارزنده هرسال توسط کمیته جهانی نوبل به چهره‌ها و افراد برگزیده و فرهیخته اعطا میگردد. باکمال تاسف در ارزیابی افراد واجد شرایط دریافت چنین جایزه‌ای باید گفت که پدرخوانده ها، دستهای پشت پرده و گردانندگان لابیهای بین‌المللی در این زمینه نیز وارد عمل می‌شوند و با ایجاد چالش در مسیر انتخاب افراد، موجب گزینش نادرست و ناحق میگردند. متاسفانه همانگونه که گفته شد در ارزیابی برای جایزه نوبل سینمایی گاه افراد و اشخاصی توسط پدرخوانده‌های فضای مجازی به ناحق در مسیر دریافت اینگونه جوایز قرار میگیرند. اینک یکی از چهره‌های ماهواره‌ای که توسط VOA وارد عرصه رسانه‌ای شده، با اخبار دروغ و توهم‌آمیز خود را در معرض ربایش و ترور قرار داده و در کانالهای اینترنتی با بزرگنمایی و هوچیگری خود را مورد تهدید آدم‌ربایی و ترور جهانی قرار میدهد. چند سال پیش در غفلت دست اندرکاران دستگاه نوبل، جایزه صلح این نهاد را به فردی دادند که موجب اعتراض و خشم حامیان صلح جهانی قرار گرفت. این بار امیدواریم حادثه تلخ قبلی تکرار نشده و دست اندرکاران نهاد نوبل اجازه ندهند زد و بندهای سیاسی جهانی اعتبار تاریخی اینگونه نهادها را به چالش بکشند.