مسئله فقط مرغ است؟!

رضا بردستانی‪-‬ یکی می‌گوید مرغ می‌شود ۸۰ هزار تومان، دیگری می‌گوید ۶۰ هزارتومان و آن دیگری می‌گوید؛ نهایتاً ۵۰ هزارتومان! این روزها، همان روزهایی است که مردم
- نشسته و ایستاده - در حال تماشای مسئولانی هستند که با خط فقرشان شوخی می‌کنند. آن چه برای آن‌ها مهم است و برای دیگران از جمله «دولت - مجلس» نیست، فردای در راه و نوروز در پیش و سال ۱۴۰۱ است که اگر: «درخت گردو به این بزرگی؛ درخت خربزه الله اکبر!»
نماینده‌ی مجلس می‌گوید: «رئیسی به مجلس آمد اما از بورس نگفت!» آقای رئیسی اما از مرغ گفت، از ارز ترجیحی گفت ولی از نرخ تورم، اجاره خانه و آینده‌ای که درخشان می‌بینندش چیزی نگفت، رئیسی از برنامه‌هایی که هنوز نوبتِ رونمایی از آن‌ها نیز نرسیده نگفت، از ناهماهنگی تیمِ اقتصادی نیز نگفت، از ناکارآمدیِ برخی از وزرا نیز حرفی نزد اما یکی از استاندارانی که خودشان به کار گماشته‌اند به صراحت گفت: «وزرای ناپخته و ناکاربلد دولت رئیسی به قدری ضعیف و ترسو هستند که سه ماه تمام حکم مدیران کلی معرفی شده را امضاء نمی‌کنند؛ چرا؟ چون فلان نماینده مجلس خط و نشان کشیده که امضاء کردی، استیضاح شدن کمترین برخوردی است که صورت
خواهد پذیرفت!» همان استاندارِ به کار گمارده شده توسط دولت رئیسی معتقد است: «ترس و ضعفِ وزرا، جرات و جسارت را از استانداران نیز گرفته است.»

و باز همان استاندار گفت: «نیرویی مرموز و اراده‌ی نامرئی می‌کوشد دولت رئیسی دچار «بحران مشروعیت» و توانمندی شود. »
اما آن استاندار، نامی از آن نیروی مرموز و آن اراده‌ی نامرئی نبرد اما در مطلبی که یک روزنامه نوشته بود و جوابیه‌ای که جبهه‌ی پایداری صادر کرده بود رد و نشان‌های آشکاری بر زمین مانده بود که نشان می‌داد بحران مشروعیت و توانمندی، شوخی نیست جدی است حتی اگر تلخ باشد.
> مسئله فقط مرغ است؟!
اندکی بالاتر از پاستور، جام جم نیز دچار شده است، سازمانی به آن عظمت در دوگانه‌ی «جلیلی - جبلی» دارد می‌سپارد جان (!) خیلی از قدیمی‌ها می‌گویند و محکم نیز گفته‌اند که حضور «جلیلی» در جام جم یعنی پایان «جبلی» و این یعنی مسئله فقط مرغ نیست، بحث فراتر از این حرف‌ها است.
حالا که از پاستور و جام جم گفتیم، سری هم به بهارستان بزنیم و نمایندگانی که در کمیسیون‌ها چیزی را می‌گویند که در صحن نمی‌گویند و در صحن داد سخنانی می‌دهند که در راهروها فرق می‌کند و در نشست‌ها و سفرهای استانی نیز سخنانی بر زبان می‌آورند که نه در کمیسیون‌ها گفته‌اند نه در صحن نه در راهروهای مجلس (!) و این یعنی مسئله فقط مرغ نیست!
این روزها، یکی با خط فقر شوخی می‌کند یکی در پیش‌بینی قیمت نهایی مرغ و آن دیگری با نرغ حامل‌های انرژی و نهاده‌های دامی اما هیچکس حواس و هوشش بدهکار این مسئله نیست که «تاب آوری» مردم که فقط با نرخ مرغ کم و زیاد نمی‌شود، با ۱۵ لیتر بنزین به سامان نمی‌شود. این روزها مردم به دنبال دستیابی به پاسخِ سوالات‌شان هستند که: گیریم مرغ بشود ۸۰هزارتومان، چه تضمینی وجود دارد که ۱۸۰هزار تومان نشود؟!
می‌گویند محال است؟! چه کسی یک سال قبل باور می‌کرد ۱۴۰۰ به پایان نرسیده، پراید سرازیریِ رسیدن به ۲۰۰ میلیون تومان را چهارنعل طی کند؟ حالا باور کردید مسئله فقط مرغ نیست؟!