کدهای حذف سرخابی‌ها

سرمقاله علی جوادی      بلافاصله پس از باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس هم انگشت اتهام را به سمت فدراسیون فوتبال نشانه رفت. هر دو باشگاه به این نتیجه رسیده‌اند که فدراسیون فوتبال با داده‌های مختلفی که کمیته بدوی مجوز صدور حرفه‌ای منتشر کرد، به مسلخ کنفدراسیون رفته‌اند و AFC با اطلاعات ارسالی از داخل کشور، تیم‌های اول تهران را از لیگ قهرمانان این فصل حذف کرده است. حالا موضوع مهم‌تری مطرح شده است: اگر تحلیل دو باشگاه درست باشد، آیا دو تیم محبوب پایتخت قربانی یک برنامه خاص شده‌اند؟ و اگر پاسخ، مثبت است این دو، در راه چه هدف بزرگی کنار گذاشته شدند؟ برخی اهالی فوتبال بر این باورند حذف دو تیم با هدف ارسال کدهای خاص برای نمایندگان مجلس صورت گرفت که اگر اساسنامه را تصویب نکنید، همان‌طور که با پرسپولیس و استقلال بی‌تعارف رفتار کردند، با فدراسیون فوتبال هم شوخی نخواهند داشت و فوتبال ما به تعلیق کشیده خواهد شد. و اما پرسش‌های اصلی در انتهای این فرضیه‌ها: 1- تحلیل فعلی تا چه اندازه منطبق بر واقعیت است؟ 2- اگر نظر فعلی درست است، چه کسانی از این اتفاق نفع می‌برند؟ 3- آیا واقعاً حذف تیم‌های محبوب پایتخت، عامدانه صورت گرفته؟ 4- آنها که بی‌توجه به احساسات هواداران، اطلاعات لازم برای حذف را در اختیار گذاشتند، کدام هدف بزرگ را نشانه رفته‌اند؟ 5- آیا نمایندگان مجلس تحت تأثیر این جریان و زیر فشار افکار عمومی، اساسنامه مورد نظر فدراسیون فوتبال را تأیید خواهند کرد؟