شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن

شرایط دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی تشریح شد. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی را تشریح کرد.
بر این اساس طبق این متن، شرایط دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است:
- دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان فقط با نامه کسر از حقوق.
- دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته.

 براساس اعلام بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در مرحله اول طبق بخشنامه وزارت اقتصاد شامل شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود و شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی است.