ظریف نمی‌تواند نباشد

درباره کابینه آینده اظهارات زیادی مطرح شده است. ممکن است برخی وزرای فعلی نخواهند برای دولت بعدی به کارشان ادامه دهند و یا نظر رئیس‌جمهور نیز به ادامه کار برخی وزرا نباشد، اما باید گفت در این بین برخی وزرا مثل ظریف اساساً نمی‌توانند که در کابینه بعدی نباشند. رای مردم به روحانی منفک از رای به ظریف نیست و یا فراموش نکنیم آقای زنگنه وزیر نفت او، کسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری پابه پای روحانی در تبلیغات انتخاباتی نقش داشت.
به عبارتی برخی از یاران روحانی از او جداشدنی نیستند.
بنابراین برخی وزرا و مدیران تحت هر شرایطی در دولت باقی می‌مانند اما ممکن است جای آنها تغییر کند. این افراد همراهان ثابت دولت هستند بنابراین جدایی کسانی مثل ظریف و زنگنه و جهانگیری از روحانی صرفا آرزوی مخالفان دولت است.
اما با توجه به فشارهایی که به نظر می‌آید در این روزها (نسبت به چهارسال گذشته) با شدت بیشتری از سوی عده قلیلی به حسن روحانی وارد می‌شود، این سوال پیش آمده که آیا وزرای او می‌توانند مثل سابق فعالیت کنند؟ در پاسخ باید گفت وزیری که قرار باشد مثل یک ماشین، فقط در جاده آسفالت بدون دست‌انداز حرکت کند، به درد آقای روحانی نمی‌خورد ، روحانی نیز با وجود چنین کسانی نمی‌تواند کاری پیش ببرد. ویژگی دولت روحانی آن است که قرار نیست هیچ وزارتخانه‌ای در جاده‌ای هموار حرکت کند و در این بین مطمئنا وزارتخانه‌ای که با مسائل فرهنگی و سیاسی سر و کار دارد فشارهای بیشتری را تحمل خواهد کرد .

اگر وزیر نتواند ضربه‌گیر خوبی برای دولت باشد قطعا به درد وزارت و کابینه نخواهد خورد. باید همه وزرای روحانی در دوره دوازدهم بدانند که حضور در کابینه بدون فشار و مشکل نیست، البته در این بین ممکن است برخی مدیران و حتی وزرا به دلیل حساسیت‌های شخصی که بر روی آنهاست نتوانند توانمندی‌های خود را بروز بدهند، ازهمین رو ممکن است این عده خاص، از وزارت سرباز زنند.
از سویی اما باید بدانیم جناح اصولگرای خاص یک لیست بلند از هزاران نفری تهیه کرده است که از دید آن ها اجازه در اختیار گرفتن پست مدیریتی نخواهند داشت! اما قرار نیست که وزرای دولت به منویات این عده عمل کنندو از وزارت بترسند .
در مجموع، تصور من این است که وزرای موفق با پایان این دولت در کابینه دولت دوازدهم نیز خواهند ماند و تنها جایگاه آنها تغییر می‌یابد.
فراموش نکنیم مردمی که به آقای روحانی رای داده‌اند، صرفا به دلیل آقای روحانی نبوده بلکه به دلیل عملکرد مجموع تیم او بوده است.
هرچند این بیم می‌رود که فشارها علیه دولت در آینده توسط عده‌ای قلیل بیشتر خواهد شد اما باید افزایش این فشارها را طبیعی دانست مطمئن باشید مخالفین روحانی صحنه را خالی نمی‌کنند آنها می‌ایستند و فشارهای خودشان را ادامه می‌دهند اما بنا نیست تا یک وزیر به خاطر این اعمال فشارها از حضور در کابینه آینده شانه خالی کند.