دریافتی مدیران کشور از 10 خرداد پیش چشم مردم

سازمان اداری و استخدامی از انتشار اطلاعات پرداختی مدیران کشور از 10 خرداد خبر داد. به این ترتیب با گذشت پنج سال از لازم الاجرا شدن این قانون و کش و قوسی که در اجرای آن وجود داشت، سرانجام حقوق مدیران کشور از ماه آینده شفاف خواهد شد.به گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی کشور 17 اردیبهشت‌ 1401، بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور و در راستای اصل شفاف‌سازی (از اصول 12 ‌گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و به منظور تحقق تکلیف ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مشخص بودن میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده، از این پس اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و هم ترازان آن ها که در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم شاغل هستند، به صورت عمومی منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.به این ترتیب، از این پس در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم ترازان آن ها، به صورت عمومی منتشر خواهد شد.البته  مشخص نشده است که آیا  اطلاعات فیش حقوقی افراد با ذکر اسامی آن ها منتشر می شود یا اطلاعات کلی از سمت های افراد و پرداخت صورت گرفته روی سایت قرار خواهد گرفت . اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران در تاریخ سه شنبه 10 خرداد 1401 و مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت 1401 خواهد بود.